Proiectul Forumul civic România – Ucraina, ediţia a doua, Kiev 2014

Proiectul Forumul civic România – Ucraina, ediţia a doua, Kiev 2014

Perioada de implementare: septembrie 2013 – ianuarie 2014

Centrul Român de Politici Europene (România) împreună cu Institute of World Policy (Ucraina) organizează la Kiev ediţia a doua a Forumul Civic România-Ucraina, în contextul eforturilor de resetare şi recalibrare a relaţiilor româno-ucrainene, de imprimare a unei schimbări de atitudine şi de optică în raporturile bilaterale și de conturare a unor proiecte de cooperare bilaterală şi multilaterală. Perspectiva europeană ce se aşteaptă a fi confirmată la Summitul Parteneriatului Estic de la Vilnius noiembrie 2013) oferă în acelaşi timp oportunitatea introducerii unor teme cheie pentru negocierile Kievului cu UE.

Obiectivul general al proiectului vizează impulsionarea relațiilor bilaterale dintre cele două ţări, extinderea bazei de dialog dintre România şi Ucraina, plasarea pe agenda discuţiilor publice a unor teme non-conflictuale, neutre, din relaţia bilaterală, fundamentate pe încredere şi construcţie, bazate pe proiecte care să promoveze tematici şi proiecte convergente, cum ar fi opţiunea europeană şi aderarea Ucrainei la UE, promovarea ideii de bună vecinătate şi cooperare regională.

Obiectivele specific presupun: identificarea resurselor de colaborare şi arii de politici care să anihileze stereotipurile neconforme cu realitatea şi abordările nefuncţionale din relaţia bilaterală; definirea stadiului actual al relaţiilor româno-ucrainene, implicaţiile acestora în context european şi internaţional; avansarea unor căi de abordare pentru imprimarea unei atitudini constructive în relaţia bilaterală şi să identifice soluţii în vederea îmbunătăţirii raporturilor bilaterale; contribuţia la susținerea procesului de integrare europeană a Ucrainei.

Forumul civic româno-ucrainean este parte componentă a transferului de expertiză în domeniul democratizării şi al politicilor de dezvoltare ale României, în cadrul procesului de gestionare de către România a vecinătăţii estice a UE.

Finanţatori: Unitatea de Asistență pentru Dezvoltare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al României și implementat impreuna cu Programul Națiunilor Unite de Dezvoltare (UNDP) Bratislava.