Program formare online – Creşterea capacităţii societăţii civile din Republica Moldova pentru monitorizarea administraţiilor publice locale

CRPE – R. Moldova a organizat în perioada 28 noiembrie – 12 decembrie trei programe de formare adresate societății civile din Republica Moldova privind monitorizarea și transparența administrațiilor publice locale.

Programele au fost destinate reprezentanților organizațiilor societății civile din raioanele Cimișlia, Căușeni și Basarabeasca, iar activitatea a fost facilitată de experți în administrație publică locală, organizare comunitară, activism civic sau transparență din Republica Moldova și România. 

Încercăm astfel să informăm și să formăm cetățeni activi, să discutăm despre cum funcționează autoritățile publice locale, despre transparență sau colaborarea cu societatea civilă. Ne dorim să aflăm ce nevoi au ONG-urile și grupurile civice locale pentru a participa la dezbaterile publice locale și a putea monitoriza eficient autoritatea publică.

Am prezentat și Ghidul de Activism Comunitar lansat în cadrul proiectului. Ghidul conține informaţii cu privire la funcţionarea şi atribuţiile APL,  rolul ONG-urilor şi funcţionarea acestora, forme și oportunități de cooperare dintre APL şi societatea civilă, inclusiv bune practici, precum şi instrumente de planificare şi realizare a campaniilor locale de advocacy. Materialul poate fi accesat aici

În perioada 1 Februarie 2021 – 1 Mai 2021 participanții vor monitoriza autoritățile publice locale, modul în care răspund la petiții și solicitări, dacă organizează dezbateri publice pentru proiectele locale și cum a afectat pandemia COVID-19 relația dintre APL și cetățean. Rezultatele acestor monitorizări și mai multe detalii despre activitatea ONG-urilor participante vor fi reflectate și în cadrul unei campanii media realizate cu suportul platformei media Report.md.

Inițiativa „Creşterea capacităţii societăţii civile la nivel local pentru monitorizarea administraţiilor publice locale”  urmărește să îmbunătățească expertiza și capacitatea societății civile locale privind funcționarea și monitorizarea administrațiilor publice raionale/locale și monitorizarea activității lor, precum și promovarea și creșterea vizibilității ONG-urilor locale și a activităților pe care le desfășoară.

Proiectul „Creşterea capacităţii societăţii civile la nivel local pentru monitorizarea administraţiilor publice locale” este implementat de Reprezentanţa din Republica Moldova a Centrului Român de Politici Europene şi este finanţat de Uniunea Europeană şi Fundaţia Konrad Adenauer, în cadrul Programului de granturi „Dezvoltarea societăţii civile la nivel local în Republica Moldova”.