Workshopuri dedicate eficienței energetice

CRPE și Energy Policy Group organizează în perioada februarie-aprilie 2024 trei workshopuri dedicate programelor de eficiență energetică pentru administrațiile publice locale. Explicăm avantajele și provocările în renovarea clădirilor publice (școli și grădinițe) la standarde nZEB și prezentăm exemple relevante de bună practică ce pot susține eforturile administrațiilor în drumul spre reducerea consumului și a risipei de energie.

Eficiența energetică și rolul autorităților publice locale

Workshopurile au loc la Ploiești, Ovidiu (județul Constanța) și București și beneficiază de participarea a reprezentanților administrațiilor publice locale și manageri ai instituțiilor de învățământ, proiectanți și urbaniști, mediul de afaceri, și reprezentanți ai societății civile și mediului academic. Dezbatem modul în care putem accelera tranziția către clădirile publice la standarde nZEB (și ulterior ZEB) în marile orașe din România. Agenda evenimentelor include schimburi de bune practici cu privire la principalele provocări (dar și povești de succes) din ultimii ani despre accesarea finanțărilor privind renovarea clădirilor publice și private.

Am pornit aceste workshopuri explicând clar că eficiența energetică nu este doar despre investiții, ci și despre reducerea consumului și despre consumatori care evită risipa de energie. Sperăm să reușim să schimbăm comportamente și că implicarea comunităților și autorităților locale va conduce atât la investiții semnificative pentru eficiență energetică, cât și la creșterea conștientizării modului în care trebuie să utilizăm resursele de energie.

Workshopuri dedicate eficienței energetice

Workshop 1 – Ploiești, 15 februarie 2024

CRPE și Energy Policy Group au organizat un workshop aplicat cu prezența a peste 25 de reprezentanți ai autorităților locale din județul Prahova în cadrul căruia s-a discutat despre:

  • principii pentru facilitarea tranziției către o economie circulară în domeniul construcțiilor, cu accent pe standardele nZEB/ZEB și pe strategiile locale de renovare în vederea creșterii performanței energetice;
  • prezentarea unor exemple relevante de bună practică din partea administrațiilor publice la nivel național, care au gestionat eficient dimensiunea eficienței energetice;
  • oportunități de finanțare;
  • exemplul oferit de Liceul Tehnologic Elie Radu, renovat nZEB, în cadrul programului România Eficientă.

Conceptul de renovare se bazează pe lucrările realizate prin programul România Eficientă, cel mai mare proiect privat de interes național dedicat eficienței energetice în clădiri, derulat de colegii de la EPG.

Workshop 2 – Ovidiu, 22 februarie 2024

Am continuat seria de workshopuri dedicate eficienței energetice la Ovidiu, județul Constanța. Împreună cu reprezentanții autorităților publice locale din județul Constanța, am discutat despre ce funcționează și ce nu în accesarea liniilor de finanțare dedicate eficienței energetice parte a Planului Național de Redresare și Reziliență pentru școli și grădinițe. Am dezbătut costurile ridicate, birocrația, dar și nevoia unui cadru de cooperare clar între resursele publice și cele private pentru a susține obiectivul de eficiență energetică.

Workshop 3 – București, 30  aprilie 2024, Primăria Sector 6

Următorul workshop dedicat eficienței energetice a avut loc la București în data de 30 aprilie. Am discutat despre performanța energetică a clădirilor publice – cum accelerăm tranziția către construcțiile/clădirile nZEB și, nu foarte departe, ZEB. În urma întâlnirii au rezultat direcții concrete de acțiune din practica performerilor (puțini) eficienței energetice în clădiirile publice. Ne-am bucurat să aducem la discuții reprezentanți ai administrației publice, ai ministerelor de linie, decidenți politici, antreprenori, arhitecți, precum și organizații profesionale pentru a înțelege provocările pe care le au în terenul renovărilor clădrilor police, printre care cele mai cronofage și numeroase: școlile.

Provocări în renovările publice:
• Limitările finanțărilor – în special la reabilitarea clădrilor vechi unde este nevoie și de consolidare, ceea ce crește considerabil bugetul lucrării și timpul de execuție;
• Lipsa datelor centralizate – raportare și monitorizare – cum vedem cât de eficiente și ce potential (de economisire, de exemplu) au atins renovările – de orice fel, în diferite perioade, pentru a învăța din bune/rele practici;
• Comportamentul consumatorilor din clădirile renovate trebuie schimbat, modul în care clădirea nZEB funcționează este diferit și adaptarea/formarea celor care gestionează zi de zi clădirea este esențială.

Președintele Ordinului Auditorilor Energetici din România, Cătălin Lungu, a adăugat principalele direcții de acțiune pentru ca strategiile publice și practicile privind renovările să aibă succes. Printre acestea: reglementări și standarde clare și stricte, finanțare adecvată și stimulente fiscale, educație și formare pe multiple paliere – și pentru autorități, și pentru beneficiari. Consumatorii cunosc în mică măsură valoarea adăugată a acestor investiții. La aceste direcții se adaugă parteneriatul public-privat, sisteme și proceduri de monitorizare și raportare, programe de pilotare în comunitate, infrastructură suport. O analiză detaliată despre drumul de la nZEB la ZEB se poate accesa pe platforma România eficientă a EPG.

În afara termenelor din reglementările europene legate de performanța energetică a clădirilor noi și vechi, strategiile, acțiunile și comportamentul consumatorilor trebuie să mai aibă în vedere un termen: din 2027, vom plăti poluarea pe care clădirile o produc în urma consumului de energie.

Drumul spre eficiența energetică și clădiri nZEB

În România avem cifre care arată nevoia unei abordări urgente privind eficiența energetică. Cel puțin 77% din suprafața totală a fondului de clădiri va trebui renovată până în 2050, iar prin noua Directivă europeană privind eficiența energetică ne-am asumat un obiectiv de scădere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu până la 55% comparativ cu anul 1990.

Avem un lung drum de parcurs, atât din punct de vedere legislativ, dar și al practicilor de lucru și investițiilor, inclusiv noi formate de finanțare cu un mix de resurse între sectorul public și cel privat. Multe dintre clădirile din România au peste 50 ani vechime și majoritatea sunt ineficiente energetic.

Despre ghidul consumatorului responsabil de energie

Am publicat la CRPE mai multe resurse pentru a susține consumul responsabil de energie. Puteți citi Jurnalul consumatorului responsabil de energie sau ABC-ul caselor inteligente .


Aceste workshopuri sunt parte a proiectului „Eficiența energetică: implicarea comunităților și autorităților, promovarea noilor tehnologii” finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România”.

Finanțat cu sprijinul granturilor acordate prin mecanismul financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România”.