Cum pregătim forța de muncă de care au nevoile companiile din România

Experiența CRPE în domeniul învățământului profesional și tehnic în Reșița și Piatra Neamț

La CRPE am lucrat în ultimul an în două comunități pilot – Reșița și Piatra Neamț – și ne-am uitat în detaliu la ce funcționează, unde se blochează, ce rol are fiecare actor și cine face diferența în învățământul profesional și tehnic – una din cele mai importante surse de viitori angajați calificați de care au nevoie companiile. Aici prezentăm analizele de nevoi, pentru fiecare dintre cele două municipalități: Piatra Neamț și Reșița, precum și propunerea CRPE de mecanism de consultare, parteneriat și consolidare a dialogului la nivel local pentru susținerea învățământului profesional și tehnic.

Desfășurarea conferinței finale „Cum pregătim forța de muncă de care au nevoile companiile din România. Transformarea învățământului dual – de la reforma în educație până la realitatea de pe piața muncii”

Au fost alături de noi Ministerul Educației Naționale prin secretarul de stat Florin Lixandru, Dalia Daramus, Director Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic, alături de care Mădălina Chiosa – Viceprimar, Primaria Resita, Andrei Carabelea, Primar al Municipiului Piatra Neamț, și Ciprian Ciucu, Primar al Sectorului 6 București, au venit cu realitatea din teren. Din partea mediului de afaceri: Anca Decu, CCIFER și Ilinca Pandele, AHK Romania.

Mulțumim mult școlilor și liceelor care au fost alături de noi!

Cele mai importante recomandări și direcții de acțiune care au reieșit din discuții:

  1. Este nevoie de asumare politică și decizii administrative clare: cine decide în dual? Decizii în favoarea dualului stabilite la nivel local sunt întoarse la nivel central în condițiile unei populații școlare în scădere semnificativă.
  2.  Dotările (educaționale și materiale) pentru liceele tehnologice sunt sub așteptări în IPT – inclusiv slaba corelare a conținutului educațional cu nevoile agenților economici. Penuria (iminentă) de specialiști care să predea discipline tehnice este o amenințare serioasă.
  3.  Mecanismele locale de consultare trebuie să fie mai bune și mai eficiente – acolo unde administrațiile joacă un rol activ se vede. Companiile și partenerii de practică trebuie consultați și implicați în dual. O atenție mai mare trebuie dată IMM-urilor.
  4.  Două direcții de acțiune – provocări care trebuie adresate și fără de care atractivitatea învățământului tehnologic va rămâne redusă:
    •  Orientarea și consilierea în carieră a elevilor sunt extrem de precare – elevii trebuie orientați din timp, din primele clase de gimnaziu.
    •  Mentalitatea părinților și a elevilor și orientarea spre filiera teoretică. Sau așa cum mai bine spunea Anca Decu, Camera de Comerț Românp-Franceză: Dualul are nevoie de povești de succes care să circule și să ajute părinții să capete încredere.

Acestea sunt și cele mai importante direcții de acțiune pe care CRPE va lucra în perioada următoare, după finalizarea proiectului „Parteneriat pentru Dezvoltare locală în domeniul ocupării tinerilor din Învățământul Profesional și Tehnic din municipiile Piatra Neamț si Reșița prin formare, consultare și dialog” cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. (POCA)