Centrul Român de
Politici Europene

Cine suntem​

Centrul Român de Politici Europene (CRPE) este unul dintre principalele think-tank-uri românești specializate în afaceri europene. Din 2009 realizăm cercetări în domeniul politicilor publice europene și naționale, implementăm campanii de advocacy, organizăm dezbateri publice, programe de formare și campanii de implicare civică a cetățenilor. Principalele noastre domenii de expertiză sunt democrația și buna guvernare, relațiile externe – în special Republica Moldova și Parteneriatul Estic, agricultură și dezvoltare rurală, educație, implicarea tinerilor și cetățenia activă. CRPE a fost primul think-tank românesc care a deschis în 2012 o sucursală în Republica Moldova.

Misiune / Viziune​

Vrem să trăim într-o țară democratică, într-un stat de drept ancorat în Europa din toate punctele de vedere. Credem în politicile publice bazate pe dovezi, făcute să servească nevoilor tuturor cetățenilor. Ne gândim proiectele având mereu în prim plan micile schimbări pe care putem să le realizăm. Aducem viața reală, documentată cu cifre și povești pe masa decidenților, în consultări pe legi, politici și programe europene și naționale.

Punem umărul pentru a dezvolta comunități sustenabile, cu oameni implicați civic, cu grijă față de mediu, ținem la diversitate și politicile favorabile incluziunii, fără discriminări. Lucrăm cu tineri pentru a deveni vectori de schimbare în comunitățile în care trăiesc. Iubim satul românesc și lucrăm ca politicile europene de dezvoltare rurală și a agriculturii să fie preluate și implementate pentru a depăși decalajul de dezvoltare sat-oraș atât din punct de vedere economic, cât și social, educațional, din perspectiva accesului la cunoaștere și inovare. Sprijinim fermierii mici și mijlocii și asocierea lor, care cu adevărat face puterea. Găsim bune practici europene și avansăm idei pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile.

Alexandra Popa​

Director Executiv

Alexandra coordonează începând cu 2012 proiectele CRPE în domeniile dezvoltare rurală, incluziunea grupurilor vulnerabile și învățământ profesional și tehnic (ÎPT). Este absolventă a programului de Master în Relații Internaționale și Studii Europene în cadrul Institutului European de Înalte Studii Internaționale din Nisa, filiera trilingvă. A obtinut diploma de licență a Facultății de Finanțe, Bănci, Asigurări și Burse de Valori din cadrul Academiei de Studii Economice București, precum și cea în Comunicare și Relatii Publice, a Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative. Alexandra are o experiență de peste 12 ani în sectorul ONG – atât ca voluntar, cât și ca manager de proiecte. Domenii de expertiză: Dezvoltare rurală, agricultură, politici sociale, ÎPT.

Email: alexandra.toderita@crpe.ro

Alexandru Damian

Director Programe

Alexandru are o experiență solidă în proiecte privind buna guvernare, administrația publică și activismul civic. Speră într-o mai mare implicare a cetățenilor în viața orașelor și comunităților și în decizii publice bazate pe priorități și date bine fundamentate. Scrie deseori și pe despre ce se întâmplă în Republica Moldova, un subiect drag nouă la CRPE. Alexandru este licențiat în Științe Politice, Universitatea din București, și a finalizat un program de Masterat în Științe Politice în cadrul Universității Libere din Bruxelles.

Email: alexandru.damian@crpe.ro

Ruxandra Popescu

Director Programe

Ruxandra a obținut în 2013 diploma de Master în Economie Internațională şi Afaceri Europene din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Relații Economice Internaționale, iar în prezent este doctorandă în diplomație economică în cadrul Școlii Doctorale de Economie și Afaceri Internaționale. Domeniile sale de expertiză fiind Dreptul Uniunii Europene şi aplicabilitatea acestuia, Guvernanță economică europeană, Diplomație economică internațională.

Email: ruxandra.popescu@crpe.ro

Bianca Toma

Manager Proiecte

Bianca coordonează programele de bună guvernare, justiție și afaceri externe ale CRPE. Este trainer în programe de afaceri europene și autor al Index-ului Sustenabilității DNA. După doi ani la Bruxelles, unde a fost corespondent al unuia din cele mai importante ziare centrale, Adevărul, Bianca Toma devine policy research fellow al Open Society Institute şi se alătură echipei CRPE în 2012. Este absolventă a programului de Masterat în Politici Europene şi Comunicare al IHECS Bruxelles și are peste zece ani experienţă în mass media unde a coordonat mai multe proiecte regionale și naționale (print şi TV). Domenii de expertiză: Good Governance, Justiție și Afaceri Interne, Afaceri externe și politica de vecinătate, fonduri europene și politici publice.

Email: bianca.toma@crpe.ro

Oana Ganea

Sociolog

Lucrează în cercetare (este co-autor al primului Audit al serviciilor sociale din România) și în proiecte la firul ierbii, atât în România, cât și în Republica Moldova. A evaluat și gândit politici publice în diverse domenii, cum ar fi asociativitatea în agricultură, funcționarea Grupurilor de Acțiune Locale și reformarea sistemului de protecție a copilului. Este contributor al Pachetului Integrat pentru Combaterea Sărăciei lansat de Guvernul României în 2016. La CRPE, Oana se ocupă de cercetare pe diverse domenii: agricultură, educație, anticorupție etc.

Email: name@domain.com

Cătălina Meiroșu

Cercetător

Cătălina este absolventă a Facultății de Științe Politice, Universitatea din București și a unui program de masterat în cadrul Facultății de Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice București. Pe durata studiilor a fost implicată în diferite proiecte în domeniul afacerilor europene, cât și în cadrul unor programe naționale și internaționale dedicate tinerilor. Printre domeniile sale de interes se numără diplomația economică, guvernanța europeană, politicile sociale și migrația.

Email: catalina.meirosu@crpe.ro

Dănuț Lacurezeanu

Cercetător

Pornind de la pasiunea pentru natură și toate activitățile care o implică, Dănuț a cultivat interes pentru dezvoltarea rurală sustenabilă, cele două (natura și mediul rural) intersectându-se în cele mai multe cazuri. În prezent, urmează studii doctorale în cadrul USAMV Cluj-Napoca, în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale. Câteva dintre temele care îl preocupă sunt: cultivarea inteligenței ecologice în activitățile economice (în special din mediul rural), dezvoltarea activităților neagricole sustenabile, dezvoltarea zonelor rurale periferice, lanțurile scurte de aprovizionare sau facilitarea mediilor de învățare. Este într-un necontenit proces de învățare.

Email: danut.lacurezeanu@crpe.ro

Maria Balea

Cercetător

Maria este implicată în proiectele Centrului Român de Politici Europene din domeniile învățământ profesional și tehnic și dezvoltare rurală. A obținut un doctorat în comunicare politică la Universitatea din București. Domeniul care o pasionează este educația. Acesta este motivul pentru care predă la Universitatea din București, lucrează ca expert junior în politici de educație la CRPE, organizează ateliere de comunicare și implicare civică pentru adolescenți și este voluntar în proiecte de educație pentru copii din grupuri dezavantajate.

Email: maria.balea@crpe.ro

Alexandru Ghiță

Cercetător

Alexandru este urbanist, consultant independent și cercetător în domeniul planificării spațiale europene. În 2007 a absolvit Facultatea de Urbanism din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, iar în 2011 masterul în planificare urbană și regională al Facultății de Științe Sociale, Departamentul de “Town & Regional Planning” din cadrul Universității din Sheffield, specializându-se în europenizarea politicilor naționale și guvernanța teritorială. În prezent colaborează cu firme de consultanță și ONG-uri din UE care necesită expertiză specifică Europei Centrale și de Est în domeniul planificării spațiale. Domenii de expertiză: Evoluția guvernanței teritoriale, Concepte și practici în planificarea spațială europeană, Coeziunea și cooperarea teritorială, Dezvoltarea de noi concepte spațiale.

Email: name@domain.com

Add Your Heading Text Here

Subtitle

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Email: name@domain.com