Servicii de advocacy în domeniul educației: consilierea în carieră și învățământul profesional și tehnic dual

Context

În România de azi, unul din cinci tineri între 15 și 29 de ani intră în categoria NEETS: tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare – cel mai mare procent din Uniunea Europeană. De asemenea, în ce privește abandonul școlar, avem cel mai mare procent din UE, cu o rată de peste 15 la sută (Eurostat, 2023).

În acest context, asigurarea consilierii în carieră, care susține orientarea elevilor în alegerea studiilor și/sau a profesiilor, în cadrul unităților de învățământ, este una din măsurile remediale obligatorii și urgente. Cu toate acestea, în majoritatea școlilor din România, calitatea procesului de orientare în carieră este foarte slabă. Mai mult, noua lege a educației aduce cu sine o reconfigurare masivă a paradigmei învățământului profesional și tehnic. De modul în care aceasta va fi efectiv pusă în operă prin legislația secundară va ține formarea profesională a tinerilor din România, atractivitatea școlilor de meserii pentru diversele categorii sociale, precum și accesul efectiv al celor provenind din grupuri dezavantajate la aceste școli.

Implicarea CRPE în domeniul educației

Astfel, în perioada 2023-2025, CRPE implementează un proiect de advocacy pentru îmbunătățirea serviciilor de consiliere școlară și profesională și a învățământului profesional și tehnic dual, susținut de Fundația HEKS/EPER România.

Activitățile derulate vizează, în ansamblu, definirea, operaționalizarea și implementarea unor planuri de advocacy pe plan local și național (dialog tehnic cu instituțiile relevante, crearea unor rețele de susținători, organizarea unor consultări, dezbateri și evenimente, comunicări în media etc) pe temele consilierii în carieră și a învățământului profesional și tehnic dual din România, cu focus pe jud. Covasna, Mureș, Sibiu și Albă. În aceste județe Fundația HEKS/EPER împreună cu partenerii implementează proiectele “Includerea pe piața muncii a tinerilor adulți din medii vulnerabile din România” și “De la educație la munca decentă, județul Sibiu”, care urmăresc creșterea accesului la o munca decentă pentru tinerii adulți provenind din medii vulnerabile.