Proiectul COOPNET 3.0 este continuarea activității din ultimii 10 ani a consorțiului format din Centrul Român de Politici Europene (CRPE), Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj (Civitas) și Centrul Comunitar de Mediere și Siguranță (CMSC), susținut financiar de Romanian-American Foundation.

Viziunea acestui consorțiu este crearea unui ecosistem de cooperative care să susțină asocierea între fermieri și un sector agroalimentar consolidat, care să fie parte integrantă alături de ceilalți actori ai dezvoltării rurale din România.

Evoluția cooperativelor agricole din România

În ultimii 10 ani, a avut loc o schimbare în percepția asupra cooperativelor din România. Asistăm la un interes mai mare din partea fermierilor de a se asocia, dar și din partea autorităților de a le susține activitatea. În această perioadă, numărul cooperativelor și impactul acestora asupra economiei a crescut constant. Totuși, în ciuda tuturor acestor tendințe pozitive, observăm că există anumite discrepanțe în ceea ce privește: 1) Dificultăți în formarea unui ecosistem de susținere a cooperativelor, dar și lipsa unor materiale adresate în mod specific cooperativelor; 2) Reprezentarea publică slabă a intereselor sectorului, iar acțiunile comune ale cooperativelor sunt greu de inițiat sau de susținut; 3) Multe cooperative (care sunt practic întreprinderi nou înființate) reușesc cu greu să devină sustenabile.

Ce propune proiectul COOPNET?

Proiectul COOPNET 3.0 este parte a unui program mai complex care a fost implementat începând cu anul 2012, a trecut prin mai multe faze de dezvoltare de-a lungul timpului. Prin ceea ce s-a făcut până în prezent în cadrul acestui program, am avut impact asupra politicilor publice, am fost în legătură permanentă cu factorii de decizie, am creat, pilotat și extins un model de intervenție pentru crearea de cooperative, am oferit formare profesională facilitatorilor de cooperative și liderilor de cooperative, am facilitat comunicarea între, despre și cu cooperativele și, în general, am consolidat sectorul agricol. De asemenea, prin proiect a fost publicat și un raport de cercetare cu privire la evoluția sectorului cooperativelor agricole, care poate fi citit aici.

În următorii 3 ani, ne propunem să consolidăm sectorul cooperativelor agricole din România prin activități de reprezentare, formare și networking:

  1. Reprezentarea intereselor în relația cu diferite părți interesate.
  2. Profesionalizarea sectorului cooperatist agricol.
  3. Stimularea unui sector mai structurat al cooperativelor agricole.

CRPE va contribui la aceste obiective prin activități de cercetare și advocacy:

  1. Analiză secundară a datelor existente despre cooperativele agricole.
  2. Sondaj de opinie în rândul cooperativelor nou-înființate.
  3. Studiu de evaluare a PNDR 2014-2020 din perspectiva asocierii în agricultură.
  4. Studiu privind rolul politicilor naționale și al politicilor locale/regionale în dezvoltarea asociațiilor de fermieri și a cooperativelor agricole – o perspectivă comparativă cu alte țări din UE.
  5. Organizare de evenimente pentru diseminarea rezultatelor cercetărilor.

Perioadă de implementare: 2023-2026