PROFILING – protejarea drepturilor cetățenilor și combaterea profiling-ului

PROFILING – protejarea drepturilor cetățenilor și combaterea profiling-ului

Perioada de implementare: noiembrie 2012 – noiembrie 2014

Una dintre cele mai mari provocări generate de evoluția tehnologică pe plan global la adresa dreptului de protecție a datelor personale este prelucrarea acestor date în contextul profiling-ului. CRPE se alătură unui consorțiu de parteneri condus de Organizația Națiunilor Unite – Institutul de Cercetare a Criminalității Inter-regionale și a Justiției (UNICRI) în implementarea unui proiect care urmărește definirea principalelor riscuri derivate din profiling la adresa drepturilor omului.

Proectul este implementat de un consortiu format din Amapola (Italia), Universitatea Tehnică din Berlin (TUB), Institutul de Drept, Tehnologie și Societate a Universității din Tilburg (Olanda) la care se adauga UNICRI Italia si CRPE din Romania.

Detalii despre implementarea proiectului şi rapoartele de cercetare se găsesc pe site+ul dedicat www.profiling-project.eu

Obiectivele proiectului vizează identificarea riscurilor legate de utilizarea pe scară largă a profiling-ului; identificarea nivelului de conștientizare a autorităților responsabile din statele membre cu privire la riscurile care decurg din profiling; identificarea nivelului de conștientizare a unui eșantion selectat de cetățeni din țările partenere; identificarea contramăsurilor adoptate în toate statele membre ale ale Uniunii Europene.

Finanțator: Comisia Europeană, DG Justice, Programul Drepturi Fundamentale și Cetățenie