Parteneriat pentru Integritate – Transpunerea Directivei UE privind raportarea non-financiară în mediul de afaceri din România

Parteneriat pentru Integritate – Transpunerea Directivei UE privind raportarea non-financiară în mediul de afaceri din România

Perioada de implementaremartie 2014 – martie 2015

Corupția reprezintă unul dintre obstacolele dezvoltării economice, a sectorului de afaceri, dar și o amenințare la adresa democrației și a statului de drept. Centrul Român pentru Politici Europene, împreună cu Romanian Business Leaders, lansează proiectul Parteneriat pentru Integritate – Romanian Clean Business Coalition- Raiffeisen Bank, ce urmăreşte promovarea standardelor internaţionale în materie de integritate în afaceri precum Global Reporting Initiative – GRI sau United Nations Global Compact – UNGC oferind prilejul schimbului de bune practice şi transfer de expertiză.

Comisia Europeană a lansat o reformă privind transparența corporativă: propunerea de directivă de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului în ceea ce privește raportarea non- financiară de către companiile mari şi grupuri de companii. În conformitate cu amendamentele Comisiei Europene, adoptate de Parlamentul European în aprilie 2014, companiile mari cu capital public și public privat vor trebui să prezinte informații cu privire la politicile, riscurile și rezultatele în ceea ce privește problemele de mediu, respectarea drepturilor omului , problemele anti-corupție și luare de mită, precum și diversitatea în consiliile de administrație. Până la adoptarea acestei Directive, raportarea non-financiară era facultativă, însă după intrarea în vigoare a noii reglementări a UE, cel mai probabil în toamna acestui an, mediul de afaceri va trebui să ia în calcul conformarea la aceste prevederi.

Clean Business Coalition va analiza cele mai bune practici în materie de implementare a standardelor de integritate în companiile din România, dar va lansa și o largă consultare în rândul liderilor de business cu privire la procedurile curente, precum şi promovarea unor metode de îmbunătăţire şi extindere a implementării a unor astfel de raportări.

Finanţator: Raiffeisen Bank