Ghid: Participarea societății civile la procesul decizional

 

Ghid

Autori: Dragoș Dinu, Cristian Ghinea, Ciprian Ciucu, Roxana Albișteanu

Februarie 2013

Ghidul „Participarea societății civile la procesul decizional”este destinat reprezentanților societății civile care urmăresc implicarea în procesul de luare a deciziei, participarea activă și influențarea politicilor publice inițiate de autorități. Documentul are un caracter practic, fiind un instrument care să ofere societății civile informații utile privind cadrul de luare a deciziei precum și o serie de sugestii privind modul de participare și influențare a politicilor utilizând expertiza din sectorul nonguvernamental.

Prezentul ghid este elaborat în cadrul proiectului Dezbatem politici, creștem expertiză, cod SMIS 40667, Finanțat prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative din Fondul Social European în perioada septembrie 2012 – septembrie 2013 și implementat de Centrul Român de Politici Europene. Obiectivul general al proiectului este reprezentat de întărirea capacității societății civile de a participa activ la procesul de luare a deciziei.