Comentariile CRPE asupra PNDR 2014-2020

coperta reforma ciolos 1 v2Policy Brief 30, Aprilie 2014, Autori: Alexandra Toderita, Cristian Ghinea, Lucian Luca. Reforma Politicii Agricole Comune (PAC) oferă un meniu variat de opțiuni de finanțare, însă lasă multe detalii de implementare la latitudinea statelor membre.

Raportul CRPE ”Cum valorifică România reforma PAC. Comentariile CRPE asupra proiectului Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 și a interacțiunii acestuia cu Pilonul I (plăți directe)” analizează principalele noutăți propuse în proiectul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 și se oprește asupra câtorva aspecte ce țin de interacțiunea cu celălalt palier al fondurilor europene pentru agricultură – pilonul plăților directe.

În viziunea autorilor,  actuala formă a noului PNDR denotă o viziune mai conectată la necesitățile agriculturii românești: fermele familiale sunt ajutate să devină competitive pe piață, se constituie un subprogram tematic pentru sectorul pomiculturii, se oferă stimulente tinerilor pentru a intra în agricultură, includerea măsurii de cooperare permite (prin intermediul submăsurii lanțuri scurte) atragerea de sprijin individualizat pentru formarea de asociații și cooperative agricole orientate către piață, pe modelul documentat și propus de CRPE în programul ”Dezvoltare rurală prin antreprenoriat și asociere” al Romanian – American Foundation.

Un aspect foarte important, însă, neinclus în actuala formă a PNDR, vizează instrumentul prin care s-ar putea stimula ajustarea structurii exploatațiilor agricole (foarte fărâmițate) din România.  Încă din 2011, CRPE propunea politicii rentei viagere, care în perioada în care a funcționat a condus la o diminuare a numărului exploataţiilor între 1 şi 10 ha, producând și alte efecte benefice colaterale. Noua Politică Agricolă Comună deschide oportunitatea adoptării unei noi politici – Schema Fermelor Mici – care, printre altele,  ar urmări aceleași obiective ca renta viageră și chiar mai mult decât atât – ar stimula micii proprietari de terenuri agricole (indiferent de vârstă) care nu le exploatează la potențialul economic  să își vândă sau arendeze pământul pentru următorii șapte ani, în schimb primind 120% din subvenție din submăsura Plăți de transfer (Pilonul II) pentru ieșirea din Schema Micilor Fermieri (pilonul 1). Declarații recente ale oficialilor Guvernului lasă loc pentru introducerea acestei scheme în noul PNDR.