Young Civic Monitors for the Future: Raport de Politici Publice

Cooperarea la nivel european

Raportul discută rezultatele proiectului Civic-EU coordonat de cinci organizații europene: Centrul Român pentru Politici Europene, Amapola srl Impresa sociale din Italia,  Pina – Association for Culture and Education from Slovenia, Transparency International Letonia și 4C – Cooperate, Communicate, Create, Change Grecia.

Scopul proiectului

Civic-EU își propune să evidențieze importanța participării tinerilor la viața civică și la procesul democratic în România, Italia, Slovenia, Grecia, Letonia. În cadrul proiectului, lucrători de tineret și tineri beneficiază de oportunități de formare, activități de consolidare a capacităților acestora, iar tinerii sunt angajați în acțiuni civice. Participând la astfel de activități, tinerii își pot exprima punctele de vedere și pot propune decidenților idei și recomandări pe teme relevante. Aceste propuneri ar putea fi apoi transpuse în politici publice adecvate care să răspundă nevoilor noilor generații.

Ce este Monitorizarea Civică?

Monitorizarea civică este o abordare colaborativă în care indivizii sau grupurile, în special tinerii, se implică în cercetarea problemelor comunitare. Include diverse activități precum cercetare, instrumente digitale și lucrul în echipă pentru înțelegerea politicilor și promovarea implicării. Această abordare stimulează dialogul între monitori și autorități, pe baza datelor publice, având ca scop partajarea descoperirilor pentru o schimbare pozitivă. Este un efort comun care implică cetățeni, administrația publică și politicieni pentru a atinge obiective comune prin puterea lor colectivă.

Monitorizarea Civică în Practică

Faza 2 a proiectului Civic EU s-a concentrat pe activități locale de monitorizare civică atât pentru lucrătorii de tineret, cât și pentru tinerii participanți. A început cu un training în Ljubljana, Slovenia, împuternicind lucrătorii de tineret să implice tinerii în inițiative de cetățenie activă și să colaboreze cu instituțiile locale și cu parteneri europeni. Vizita a acoperit teoriile privind participarea tinerilor, bune practici în implicare, metodologiile de monitorizare civică, lucrul cu datele publice și utilizarea instrumentelor online/offline pentru a lucra cu tinerii. Partenerii au format echipe de monitorizare: un total de 33 de tineri au fost instruiți în cadrul celor cinci echipe pentru activități de monitorizare locală.

Soluții Găsite

Raportul evidențiază monitorizarea civică ca fiind o modalitate inovatoare de implicare a tinerilor, subliniind colaborarea dintre generații și instituții. Oferă o scurtă prezentare a experiențelor tinerilor participanți și identifică provocările și lecțiile învățate de organizațiile care implementează proiectul. Informații detaliate despre activitățile desfășurate de fiecare dintre cele cinci echipe de monitorizare se regăsesc în rapoartele finale ale acestora.

Raportul integral, în limba română, este disponibil aici.

Raportul de monitorizare civică este parte a proiectului „Civic-EU: Young Civic Monitors for the Future”. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate sunt ale autorilor și nu reprezintă în mod necesar poziția Uniunii Europene sau a Agenției Executive pentru Educație și Cultură (EACEA). Uniunea Europeană sau instituția coordonatoare nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.