Grup de lucru pentru dezvoltarea învățământului profesional și tehnic din municipiul Piatra Neamț

Proiectul Parteneriat pentru Dezvoltare locală în domeniul ocupării tinerilor din Învățământul Profesional și Tehnic din municipiile Piatra Neamț și Reșița prin formare, consultare și dialog s-a născut din înțelegerea faptului că nu vom depăși problemele majore ale educației, ocupării și formării profesionale a tinerilor – abandonul școlar imens, deficitul de forță de muncă calificată și potrivită nevoilor angajatorilor, percepția larg răspândită în comunități că succesul profesional se obține doar urmând filiera teoretică – fără o implicare a tuturor actorilor relevanți pe plan local.

Cum se pot implica actorii relevanți în dezvoltarea învățământului profesional și tehnic?

Aceștia trebuie să se așeze regulat la aceeași masă, să se informeze reciproc, să se consulte și să găsească soluții pentru ca tinerii să își găsească un drum în viață într-o meserie valorizată în comunitate și cerută de angajatorii din regiune. Iar autoritatea publică locală, ca anticameră a investițiilor și coordonator al proceselor de dezvoltare din municipalitate, este în poziția perfectă pentru a juca un rol de facilitator al relației dintre firme, școli, ONG-uri de tineret și care adresează probleme sociale.

Mecanisme de consultare și parteneriat cu municipiul Piatra Neamț

În septembrie 2023 am reușit să pilotăm un astfel de mecanism: împreună cu municipiul Piatra Neamț, gazda și unul dintre partenerii noștri în acest proiect, am organizat un eveniment de consultare la care au participat peste 20 de reprezentanți ai liceelor și școlilor tehnologice din Piatra Neamț, Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, ONG-uri active în domeniul tineretului pe plan local și regional, companii și parteneri de învățământ dual/practică profesională, Camera de Comert si Industrie Neamt.

Ce subiecte au fost abordate în cadrul grupului de lucru?

Am dezbătut nevoile școlilor tehnologice și profesionale, ale elevilor lor și ale angajatorilor pe plan local, precum și modul în care diferitele instituții pot colabora mai bine pe teme precum creșterea atractivității învățământului pentru meserii în jud. Neamț, implementarea prevederilor noii legi a educației cu privire la învățământul dual, realizarea de noi parteneriate pentru învățare la locul de muncă între școlile tehnice și firme, implicarea mediului de afaceri în curriculum pentru dezvoltare locală.
Am prezentat oportunități de finanțare din fonduri europene pentru proiecte care să adreseze temele de mai sus și ne-am bucurat să constatăm că există foarte multă deschidere de a lucra împreună.
Concluzia: acest format de dialog multi-actori coordonat de autoritatea publică locală are toate șansele să fie unul de succes.