Parteneriat pentru dezvoltare locală prin învățământ profesional și tehnic – Reșița și Piatra Neamț

Asociația Centrul Român de Politici Europene lansează un proiect dedicat dialogului structurat, consistent și eficient la nivelul a două administrații publice locale – Primăria Reșița și Primăria Piatra Neamț – pe o temă transversală, importantă pentru dezvoltarea locală: ocuparea tinerilor din învățământul profesional și tehnic (ÎPT), precum și creșterea calității și relevanței ÎPT în cele două municipii.

 Proiectul „Parteneriat pentru Dezvoltare locală în domeniul ocupării tinerilor din Învățământul Profesional si Tehnic din municipiile Piatra Neamț si Reșița prin formare, consultare si dialog” (iulie 2022 – septembrie 2023) își propune să faciliteze crearea, respectiv revitalizarea unor platforme de dialog, care sa reunească toți actorii relevanți din ÎPT în Reșița și Piatra Neamț: autorități publice locale, școli, ONG-uri, parteneri sociali și mediul de afaceri, inspectorate școlare județene, agenții locale de ocupare a forței de muncă, etc. Pentru a putea vedea la lucru o asemenea strategie integrată pe plan local, proiectul propune un set de activități de documentare, formare, consultare, aplicare de instrumente de cercetare și dialog care sa vina în sprijinul celor implicați.

Etapele intervenției:

(i) În prima etapă, va fi realizată o analiză de nevoi cu privire la integrarea în dialogul social ale categoriilor de entități relevante pentru ÎPT. Apoi va fi dezvoltat un mecanism de consultare si parteneriat pentru dezvoltare locala prin ocuparea tinerilor din ÎPT între autoritatea publică locală, ONG-uri, parteneri sociali, mediul de afaceri si licee ÎPT –pentru Piatra Neamț. În cazul Reșiței, va fi evaluat mecanismul existent și vor fi propuse instrumente adaptate pentru capacitarea actorilor locali de a reacționa rapid și adecvat la nevoile curente ale pieței.

(ii) În cea de-a doua etapă, toți actorii vor fi sprijiniți în vederea creșterii capacitații de a se implica în platforma de dialog structurat. Astfel, autoritățile publice locale, partenerii sociali – inclusiv mediul de afaceri, alte forme asociative din zona de afaceri, instituțiile de învățământ și ONG-urile vor participa la programe de formare personalizate, vor fi conectați la rețele și bune practici în domeniul politicilor publice din domeniul ÎPT și al formării profesionale, precum și la oportunități de finanțare din fonduri publice.

(iii) A treia etapă a intervenției vizează pilotarea mecanismului de consultare si parteneriat și punerea în funcțiune a platformei de dialog în Piatra Neamț, respectiv exersarea unui dialog extins si mult mai eficient în cazul Reșiței. Actorii relevanți se vor reuni în grupuri de lucru în cadrul cărora se vor dezbate nevoile, prioritățile și obiectivele în domeniul ocupării tinerilor din ÎPT, se vor formula politici publice locale, încheia parteneriate, planuri de acțiune etc. Tematicile vor fi, printre altele, dezvoltarea infrastructurii școlare, învățarea la locul de munca, integrarea socio-profesională a absolvenților ÎPT.

Rezultatele proiectului sunt:

Proiectul Parteneriat pentru Dezvoltare locala în domeniul ocupării tinerilor din Învățământul Profesional si Tehnic din municipiile Piatra Neamț si Reșița prin formare, consultare si dialog este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA), componenta 1 – CP14/2021- pentru regiunile mai puțin dezvoltate – Consolidarea capacității ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltării la nivel local, axa prioritară – Administrație publica si sistem judiciar accesibile si transparente.

Cod proiect: cod MySMIS2014+ 151009/SIPOCA 1027

Beneficiarul proiectului: Asociația Centrul Român de Politici Europene

Data de începere a proiectului: 26.07.2022
Data de finalizare a proiectului: 26.09.2023

Valoarea totală a proiectului: 256.229,08 lei, sursele de finanțare fiind următoarele: 251.104,49 lei – valoare eligibilă nerambursabilă și 5124,59 lei – contribuție beneficiar

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

                                                                        www.poca.ro