Young Civic Monitors for the Future: Raport de Monitorizare Civică

În perioada iulie-octombrie, o echipă de tineri a monitorizat domenii de politici publice relevante pentru comunitățile lor și s-au concentrat pe București, un oraș care se confruntă cu o lipsă semnificativă de spații verzi, deficiențe în infrastructură, lipsa bicicletelor și a zonelor pietonale ce contribuie la clasarea Bucureștiului ca al treilea cel mai congestionat oraș din UE. Monitorii au ales subiecte relevante pentru orașul lor, precum și pentru toate grupurile de vârstă. Monitorii au avut grijă să aleagă politici care sunt relevante și pentru spațiul politic european mai larg, și anume politici ecologice și dezvoltare urbană.

Echipa de Monitorizare Civică

Echipa de monitori civici a fost formată din Alexandra, Tania, Neli, Adela și Eduard, care au analizat cu atenție teme referitoare la spațiile verzi, deșeuri și construcțiile din București. Aceștia sunt absolvenți de drept, științe politice sau politici publice, îndrumați și pregătiți pentru procesul de monitorizare.

 

Domeniile monitorizate

1. Parcuri și Spații Verzi în Sectorul 2 al Bucureștiului:

Evaluarea Politicilor pentru Parcuri și Spații Verzi în Sectorul 2 al Bucureștiului a evidențiat aspecte cheie, în special o lipsă de spații verzi per capita (12.43 m²) și lipsa parcurilor semnificative. Raportul a propus soluții practice, inclusiv reutilizarea terenurilor abandonate pentru creșterea spațiilor verzi, precum și promovarea unui ax verde și parcuri lineare.

2. Gestionarea Deșeurilor în Sectorul 3 al Bucureștiului:

Printre provocările identificate în  Sectorul 3 s-au numărat și o slabă trasabilitate a deșeurilor, transparență insuficientă a datelor, rate scăzute de reciclare (11.3% față de ținta UE de 60%) și utilizarea ridicată a depozitelor de deșeuri (51% față de ținta UE ≤ 10%). Raportul a subliniat necesitatea unor reforme pentru îmbunătățirea strategiilor de gestionare a deșeurilor, evidențiind urgența unei transparențe și trasabilități mai bune.

3. Managementul Construcțiilor în București:

Monitorizarea privind managementul construcțiilor în București a evidenția situații precum corupția în procesul de emitere a autorizațiilor care duce la compromiterea siguranței și a calității în proiectele de construcție, inconsistențele în aplicare și prezența construcțiilor ilegale. Raportul a subliniat importanța transparenței și colaborării între instituții, fiind nevoie de roluri mai clare care să permită o supraveghere mai eficientă în sectorul construcțiilor.

Concluzii

Rapoartele de monitorizare evidențiază probleme cruciale în sistemul de mediu și de guvernare din București, oferind recomandări specifice menite să îmbunătățească spațiile verzi, gestionarea deșeurilor și reglementarea construcțiilor și au scopul de a sprijini autoritățile locale din București în abordarea acestor probleme.

Raportul integral, în limba română, este disponibil aici.

Raportul de monitorizare civică este parte a proiectului „Civic-EU: Young Civic Monitors for the Future”. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate sunt ale autorilor și nu reprezintă în mod necesar poziția Uniunii Europene sau a Agenției Executive pentru Educație și Cultură (EACEA). Uniunea Europeană sau instituția coordonatoare nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.