Reconectarea administrației locale la comunitate

Reconectarea administrației locale la comunitate – direcții de acțiune pentru liderii locali

Autori: Bianca Toma, Alexandru Damian

Noiembrie 2022

Decizia publică are nevoie de înțelegere și susținere din partea comunității. Distanța, uneori uriașă, între ce vor cetățenii de la administrațiile locale și ce pun acestea în practică trebuie să ne îngrijoreze. În ultimii doi ani am lucrat alături de patru fundații comunitare locale pentru a documenta această distanță, a vedea ce nevoi
au cetățenii și a arăta că într-un timp scurt (record pentru administrație) putem transforma o nevoie punctuală a comunității în fapte (proiect, campanie, decizie).

Prioritățile administrației locale și, ca urmare, deciziile de alocare a fondurilor publice, sunt rareori parte a unui proces de consultare cu comunitatea locală și, de cele mai multe ori, sunt slab fundamentate. Și mai grav, prioritățile spre care sunt orientați banii publici nu sunt aceleași cu ale comunității, iar în lipsa consultării reale a acestora, prăpastia dintre cei doi actori se adâncește.

Cum conectăm comunitatea la decizia publică

Prezentăm o serie de măsuri care, credem noi, ar trebui adoptate de administrațiile publice locale pentru a
micșora distanța dintre investițiile publice (slab fundamentate) și nevoile, de multe ori urgente, ale comunităților locale. Este un to-do, un top 5 măsuri care, aplicate sistematic, vor duce la îmbunătățirea relației cetățean – administrație, a serviciilor publice, spațiului urban, și ar crește responsabilitatea funcției publice.

Transparența

  1. Transparența – este esențială în relația cu comunitatea și sunt administrații locale care au făcut eforturi în acest sens. Acces mai bun la informațiile de interes public, fundamentarea deciziilor locale pe date transparente și publicarea în format simplificat și ușor de înțeles a bugetului local și listei (multi)anuale de investiții.

Participarea cetățenilor

  1. Întâlniri sau consultări periodice ale liderilor administrației locale (inclusiv funcționari publici cu rang înalt din aparatul tehnic, responsabili pentru departamente/direcții esențiale pentru comunitate) cu lideri formali și informali din comunitate, grupuri civice, consilii consultative, de cartiere, ale tinerilor, ale seniorilor, cu ONG-uri.
  2. Lansarea de instrumente pentru cetățeni. Centralizarea petițiilor și reclamațiilor legate de calitatea serviciilor publice, aplicarea reglementărilor locale, răspunsuri/soluții concrete la cele mai reclamate probleme de către cetățeni, bugetare participativă, lansarea unor concursuri de soluții și idei, a unui proiect de hub civic sau program comunitar, programe de informare și formare pentru cetățeni.

Responsabilizare administrației

  1. Orice administrație trebuie să afle unde sunt așteptările, (ne)mulțumirile și nevoile cetățenilor. Recomandăm managerilor/ lideri politici sau publici ai administrațiilor locale să apeleze la instrumentul consultărilor (online, offline, sondaje simple, pe platforme deschise) care să le ajute să afle ce vrea cetățeanul, ce știe, cât dorește să sprijine, să se implice.
  2. Întâlniri periodice ale managerilor publici cu grupurile de cetățeni. Orice director de instituție publică de interes local, companie care furnizează servicii sau de utilități publice, trebuie să ia constant pulsul comunității.

Studiul integral, în limba română, este disponibil aici.

Material realizat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.