Proiecte implementate în 2013

Construirea sprijinului public pentru eforturile anticorupție ale Comisiei Naționale de Integritate

Perioada de implementare: octombrie 2013 – august 2014

CRPE – Republica Moldova , în parteneriat cu Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției și Expert Forum implementeaza proiectul ” Construirea sprijinului public pentru eforturile anticorupție ale Comisiei Naționale de Integritate”, care urmărește să consolideze comunicarea Comisiei Naționale de Integritate cu societatea civilă și mass-media din Republica Moldova , în scopul de a asigura conștientizarea, obiectivitatea, transparența, integritatea, în contextul prevenirii și combaterii corupției în Republica Moldova. Obiectivele proiectului sunt:

Obiectiv 1. Analiza relației dintre instituțiile anticorupție, mass-media, societății civile și oficiali din Republica Moldova, precum și evaluarea modului în care aceste instituții sunt percepute de către organizațiile societății civile, instituțiile mass-media și oficiali.

Obiectiv 2. Facilitarea schimbului de experiență și transferul de know-how de la jurnaliștii români care se ocupă cu instituții anticorupție către jurnaliștii din Republica Moldova;

Obiectiv 3. Furnizarea de expertiză către Comisia Națională de Integritate, astfel încât aceasta va fi capabilă de a avea o comunicare și coordonare îmbunătățită cu toate instituțiile interesate, inclusiv cu organizațiile societății civile și mass-media, care ar putea avea un rol în punerea în implementarea anumitor măsuri de politică anticorupție și în monitorizarea eforturilor anticorupție ale Comisiei Naționale de Integritate.

Obiectiv 4. Consolidarea societății civile, instituțiilor mass-media și oficialilor și monitorizarea eforturilor de combatere a corupției ale Comisiei.

Obiectivul 5. Crearea unui cadru pentru o discuție coerentă și dezbatere care se va concentra atenția ONG-urilor, mass-mediei, părților interesate și factorilor de decizie cu privire la activitatea Comisiei Naționale de Integritate. 

Proiectul este implementat de Reprezentanța în Republica Moldova a Centrului Român de Politici Europene (CRPE – R. Moldova)

Finanțator: Ambasada Finlandei

________________________________________________________

EU-Republic of Moldova THINK TANK DIALOGUE

Perioada de implementare: septembrie 2013 – iulie 2014

Obiectivul principal al proiectului „EU – Moldova Think Tank Dialogue” îl reprezintă consolidarea democrației și dezvoltarea economică a R. Moldova prin accelerarea procesului de integrare europeană a țării.

Obiectivele punctuale ale proiectului vizează: crearea unei mase critice de experți independenți care să consilieze autoritățile de la Chișinău și să promoveze integrarea europeană a R. Moldova la Bruxelles și în statele membre; informarea și stimularea interesului cetățenilor pentru integrarea europeană a R. Moldova; crearea și consolidarea unei platforme de dezbateri sectoriale care să faciliteze dialogul dintre societatea civilă din Europa și R. Moldova privind aspectele rămase de rezolvat pentru integrarea europeană a R. Moldova; creșterea implicării și recunoașterii României ca principalul susținător al R. Moldova în procesul său de integrare europeană și, pe cale de consecință, îmbunătățirea profilului de donator de asistență pentru dezvoltare al României.

Proiectul ”EU-Moldova Think Tank Dialogue” va reuni aşadar furnizorii de expertiză – think-tank-urile europene interesate de spațiul geopolitic al Parteneriatului Estic în jurul subiectului integrării Republicii Moldova.

Consorțiul de proiect (CRPE, CRPE R. Moldova, European Policy Center – Bruxelles şi Asociaţia de Politică Externă – Chişinău) va monitoriza semnalele politice de la Bruxelles, în corelație cu dezvoltările de pe plan intern și va pregăti o serie de policy brief-uri pe parcursul întregului proiect. Consorțiul va publica analize raport post-Vilnius urmare a deciziilor politice luate în cadrul Summit-ului Parteneriatului Estic din toamna lui 2013.

Proiectul este finanțat de Unitatea Asistență Oficială pentru Dezvoltare a Ministerului Afacerilor Externe în parteneriat cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare – Biroul Regional din Bratislava.

_____________________________________________________________

Proiectul Forumul civic România – Ucraina, ediţia a doua, Kiev 2014

Perioada de implementare: septembrie 2013 – ianuarie 2014

Centrul Român de Politici Europene (România) împreună cu Institute of World Policy (Ucraina) organizează la Kiev ediţia a doua a Forumul Civic România-Ucraina, în contextul eforturilor de resetare şi recalibrare a relaţiilor româno-ucrainene, de imprimare a unei schimbări de atitudine şi de optică în raporturile bilaterale și de conturare a unor proiecte de cooperare bilaterală şi multilaterală. Perspectiva europeană ce se aşteaptă a fi confirmată la Summitul Parteneriatului Estic de la Vilnius noiembrie 2013) oferă în acelaşi timp oportunitatea introducerii unor teme cheie pentru negocierile Kievului cu UE.

Obiectivul general al proiectului vizează impulsionarea relațiilor bilaterale dintre cele două ţări, extinderea bazei de dialog dintre România şi Ucraina, plasarea pe agenda discuţiilor publice a unor teme non-conflictuale, neutre, din relaţia bilaterală, fundamentate pe încredere şi construcţie, bazate pe proiecte care să promoveze tematici şi proiecte convergente, cum ar fi opţiunea europeană şi aderarea Ucrainei la UE, promovarea ideii de bună vecinătate şi cooperare regională.

Obiectivele specific presupun: identificarea resurselor de colaborare şi arii de politici care să anihileze stereotipurile neconforme cu realitatea şi abordările nefuncţionale din relaţia bilaterală; definirea stadiului actual al relaţiilor româno-ucrainene, implicaţiile acestora în context european şi internaţional; avansarea unor căi de abordare pentru imprimarea unei atitudini constructive în relaţia bilaterală şi să identifice soluţii în vederea îmbunătăţirii raporturilor bilaterale; contribuţia la susținerea procesului de integrare europeană a Ucrainei.

Forumul civic româno-ucrainean este parte componentă a transferului de expertiză în domeniul democratizării şi al politicilor de dezvoltare ale României, în cadrul procesului de gestionare de către România a vecinătăţii estice a UE.

Finanţatori: Unitatea de Asistență pentru Dezvoltare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al României și implementat impreuna cu Programul Națiunilor Unite de Dezvoltare (UNDP) Bratislava.

________________________________________________________

Buna guvernare – un instrument esențial pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova

Perioada de implementare: septembrie 2013 – august 2014

Stadiul actual de dezvoltare a Republicii Moldova în procesul de aderare la UE se caracterizează prin importanța dezvoltării economice (strategia Moldova 2020), precum și de necesitatea de a lupta împotriva corupției. În ambele domenii pot fi realizate progrese considerabile prin implementarea și dezvoltarea bunei guvernări. CRPE – R. Moldova se alătură unui consorțiu de parteneri condus de Universitatea Tartu Euro College în implementarea proiectului „Buna guvernare – un instrument esențial pentru dezvoltare economică” care are drept scop promovarea ideilor de bună guvernare în Moldova prin organizarea unei școli de primăvară pentru studenți și tineri funcționari publici, precum și o excursie de studiu a partenerilor în Estonia și acordarea unei oportunități pentru 5 elevi de a studia la Euro College de la Universitatea Tartu.

Temele programului de formare se bazează pe 8 elemente de bună guvernare, iar scopul este de a demonstra modul în care punerea în aplicare a acestora promovează sustenabilitatea societății de la implementarea legii până la promovarea echității sociale și a spiritului antreprenorial.

Finanțator: Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei

________________________________________________________

Perspectivele de integrare in piața muncii din Republica Moldova a beneficiarilor burselor de studii acordate de Guvernul român

Perioada de implementare: iulie 2013 – decembrie 2013

Centrul Român de Politici Europene (CRPE) în parteneriat cu filiala CRPE în Republica Moldova implementează proiectul Perspectivele de integrare în piața muncii din Republica Moldova a beneficiarilor burselor de studii acordate de Guvernul Român, care are drept obiectiv general realizarea unei cercetări privind integrarea pe piața muncii din Republica Moldova a tinerilor care studiază în România.

Proiectul are ca obiective: culegerea și centralizarea datelor cu privire la studenții etnici români având ca țară de origine Republica Moldova din cele 48 de universități din România;
Identificarea opțiunilor de viitor a etnicilor români care au beneficiat de o bursă de studii acordată de Guvernul statului român: stabilirea în România versus întoarcerea în Republica Moldova; Identificarea de recomandări ministerelor de resort în vederea îmbunătățirii politicii Guvernului român de acordare de burse tinerilor din Republica Moldova;

Finanțator: Ministerul Afacerilor Externe, Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni

________________________________________________________________

Reforma pensiilor – de la experţi la public

Perioada de implementare: iulie 2013 – octombrie 2014

Proiectul, iniţiat de către Centrul de Resurse pentru participare publică (CeRe) si Centrul Roman de politici europene (CRPE), vizează aducerea subiectului pe agenda publică, furnizarea de date clare şi opţiuni de politici publice pe tema reformei sistemului de pensii şi facilitarea unor deliberări cu toate părţile interesate.

Obiectivul general al proiectului este implicarea actorilor sociali (experţi, reprezentanţi ai administraţiei, politicieni, mediu de afaceri, cetăţeni şi organizaţii ale societăţii civile) într-un proces deliberativ de elaborare a unei propuneri de politică publică privind reforma sistemului de pensii în România. Proiectul va oferi Guvernului o serie de informaţii esenţiale pentru reforma sistemului de pensii – situaţia actuală şi prognozele pentru viitor, principalele opţiuni de politică publică cu avantajele şi dezavantajele lor, opiniile tuturor părţilor interesate cu privire la reformă. Ministerele relevante vor fi implicate în toate etapele proiectului, care se va intinde pe 16 luni, în calitate de părţi direct interesate, Ministerul Muncii exprimându-şi deja disponibilitatea de participare.

Finantatori: Proiectul este co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeana extinsă.
________________________________________________________

PROFILING – protejarea drepturilor cetățenilor și combaterea profiling-ului

Perioada de implementare: noiembrie 2012 – noiembrie 2014

Una dintre cele mai mari provocări generate de evoluția tehnologică pe plan global la adresa dreptului de protecție a datelor personale este prelucrarea acestor date în contextul profiling-ului. CRPE se alătură unui consorțiu de parteneri condus de Organizația Națiunilor Unite – Institutul de Cercetare a Criminalității Inter-regionale și a Justiției (UNICRI) în implementarea unui proiect care urmărește definirea principalelor riscuri derivate din profiling la adresa drepturilor omului.

Proectul este implementat de un consortiu format din Amapola (Italia), Universitatea Tehnică din Berlin (TUB), Institutul de Drept, Tehnologie și Societate a Universității din Tilburg (Olanda) la care se adauga UNICRI Italia si CRPE din Romania.

Detalii despre implementarea proiectului şi rapoartele de cercetare se găsesc pe site+ul dedicat www.profiling-project.eu

Obiectivele proiectului vizează identificarea riscurilor legate de utilizarea pe scară largă a profiling-ului; identificarea nivelului de conștientizare a autorităților responsabile din statele membre cu privire la riscurile care decurg din profiling; identificarea nivelului de conștientizare a unui eșantion selectat de cetățeni din țările partenere; identificarea contramăsurilor adoptate în toate statele membre ale ale Uniunii Europene.

Finanțator: Comisia Europeană, DG Justice, Programul Drepturi Fundamentale și Cetățenie

________________________________________________________

Advocacy pentru alegeri europene cu adevărat democratice

Perioada de implementare: 1 septembrie 2012 – 31 aprilie 2013

Alegerile pentru Parlamentul European din 4-7 iunie 2009 au înregistrat în România o cotă de participare foarte mică, de 27,7% (sub media europeană de 43%), generând un interes destul de scăzut. Sistemele de vot folosite în cele 18 țări europene diferă în ceea ce privește modul de alocare a mandatelor între candidați și capacitatea cetățeanului de a decide ce candidat este ales (există patru variante practicate în UE).

Prezumția noastră este că lista de partid blocată va scădea interesul cetățenilor pentru alegerile în Parlamentul European programate în anul 2014, golește de sens dezbaterile pre-electorale și descurajează o competiție deschisă și transparentă în interiorul partidelor pentru a selecta cei mai buni reprezentanți.

Prin proiectul „Advocacy pentru alegeri europene cu adevărat democratice” CRPE studiază sistemele electorale pentru alegerea Membrilor Parlamentului European și derulează o campanie de advocacy pentru renunțarea la lista de partid blocată și pentru adoptarea uneia dintre cele patru forme de vot competitiv pe listă practicate la nivelul UE ce sunt detaliate în raportul de mai jos.

Finanțator: Fondul pentru Inovare Civică, program finanţat de Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, sponsorizat de Raiffeisen Bank, administrat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile.

________________________________________________________

Dezbatem politici, creştem expertiză

Perioada de implementare: 25 septembrie 2012 – 25 septembrie 2013

Proiectul este conceput să dezvolte capacitatea CRPE de a analiza politici publice și de a realiza studii de impact ex-ante. Politicile publice eficiente necesită dialog și consultare a tuturor factorilor interesaţi şi afectaţi de respectivele măsuri. Pentru aceasta, CRPE trebuie să îşi dezvolte permanent expertiza în managementul politicilor publice şi în diferite domenii sectoriale, arondate ministerelor de linie. Temele care vor fi abordate în cadrul proiectului:

o Agricultură – modul în care noua Politică Agricolă Comună (PAC) răspunde nevoilor agriculturii româneşti;
o Sănătate – analiza preliminară a impactului transpunerii directivei privind piața serviciilor de sănătate;
o Educație – Politica de formare continuă a cadrelor didactice şi politica resurselor umane din învăţământul preuniversitar;
o Sistemul de planificare strategică la nivel guvernamental – Procesul de stabilire a priorităților la nivel guvernamental, ghidarea priorităților sectoriale și conexiunea cu resursele; Dezvoltare Regională – Procesul de regionalizare în România.

Finanţator: Programul Operaţional Dezvoltarea Capacității Administrative.

________________________________________________________

Contribuții la Parteneriatul pentru dezvoltare dintre România și Republica Moldova

Perioada de implementare: august 2012 – august 2013

Proiect implementat în parteneriat cu Asociația pentru Politică Externă din Republica Moldova

Proiectul vizează gestionarea unui proces de consultări publice pe posibile proiecte bilaterale între cele 2 țări, în urma cărora se vor naște soluții și idei inovative pentru consolidarea rolului României ca partener major al Republicii Moldova în procesul de dezvoltare și europenizare.

Sunt vizate 5 domenii de importanță în parteneriatul pentru dezvoltare dintre România și Republica Moldova: Proiecte energetice comune, Investiții economice, Liberă concurență și economie de piață, Reforma în Justiție, Dezvoltare Regională. Aceste domenii vor fi abordate în cadrul a 5 dezbateri tematice, pe baza cărora vor fi realizate 5 rapoarte de cercetare. În sprijinul cercetării se vor efectua vizite la București și respectiv Chișinău, pentru interviuri în profunzime cu experți și oficiali din ambele țări.

La finalul proiectului vom pregăti un raport comprehensiv, care va fi distribuit principalilor factori interesați din București, Chișinău și Bruxelles.

Finanţatori: Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Unitatea de Asistență pentru Dezvoltare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al României.

________________________________________________________

Consolidarea capacității statelor din grupul Vișegrad, a României și Bulgariei de a acorda asistență pentru dezvoltare în regiunea Mării Negre

Perioada de implementare: iulie 2012 – noiembrie 2013

După aderarea la Uniunea Europeană în 2004, țările grupului de la Vișegrad (Polonia, Ungaria, Republica Cehă și Slovacia) au obligația de a deveni donatori internaționali de dezvoltare. Același lucru este valabil și pentru România și Bulgaria, după integrarea lor în 2007.

Acest proiect are ca scop stabilirea unei rețele de entități implicate în acordarea de asistență oficială pentru dezvoltare (AOD) în cele șase țări, cu scopul de a face schimb de informații relevanteși bune practici referitoare la AOD şi de a elabora propuneri și proiecte comune de cooperare, atât în rândul societății civile, precum și de către autoritățile statului.

În prima fază a proiectului, CRPE pregătește două studii: un raport în care se va descrie cadrul instituțional și practicile AOD în statele Visegrad, România și Bulgaria; evaluări ale profilului de donator ale fiecăruia dintre cele șase state, în rândul principalilor beneficiari ai AOD din regiunea Mării Negre.

Faza a doua a proiectului se va concentra pe dezvoltarea capacității de acordare a asistenței pentru dezvoltare a României și va consta într-o campanie de advocacy care va promova pe plan intern bune practici și lecții învățate extrase din studiile comparative. Scopul campaniei este de a îmbunătăți cadrul juridic și procesual și de a ajuta România să devină un donator credibil în Republica Moldova, Georgia și Serbia.

Finanțator: Black Sea Trust for Regional Cooperation (GMF)

________________________________________________________

Cercetare și advocacy pentru politici publice care să încurajeze dezvoltarea asociațiilor de producători agricoli din România

Perioada de implementare: iulie 2012 – aprilie 2013

Proiectul face parte din programul “Dezvoltare Rurală prin antreprenoriat și asociere” – o inițiativă comună a Fundației Româno-Americane, PACT, CIVITAS, FDSC, CMSC, CRPE și CEED, prin care se sprijină formarea de entități asociative în domeniul agricol.

CRPE este implicat activ în perioada de incubare a viitoarelor grupuri de producători, având rolul de a efectua cercetări privitoare la principalele dificultăți de care se lovesc agricultorii în coagularea asociațiilor și de a transmite recomandări de politici publice autorităților competente (Ministerul Agriculturii, Ministerul Finanțelor Publice etc).

Până în aprilie 2013, CRPE pregătește patru rapoarte pe teme ce țin de fiscalizarea agriculturii, accesul la lanțul de comercializare a produselor agricole, accesul la creditare pentru aceste asociații agricole. Rapoartele CRPE ce vor fi fundamentate prin consultări publice cu stakeholders, iar apoi concluziile prezentate decidenților în scopul obținerii unor schimbări de ordin legislativ.

Finanțator: Romanian-American Foundation

________________________________________________________

Proiecte implementate în 2014

Proiecte  implementate în 2012

Proiecte  implementate în 2011

Proiecte  implementate în 2010

Proiecte  implementate în 2009

Leave a Reply