Proiecte implementate in 2012

PROFILING – protejarea drepturilor cetățenilor și combaterea profiling-ului

Perioada de implementare: noiembrie 2012 – noiembrie 2014

Una dintre cele mai mari provocări generate de evoluția tehnologică pe plan global la adresa dreptului de protecție a datelor personale este prelucrarea acestor date în contextul profiling-ului. CRPE se alătură unui consorțiu de parteneri condus de Organizația Națiunilor Unite – Institutul de Cercetare a Criminalității Inter-regionale și a Justiției (UNICRI)  în implementarea unui proiect care urmărește definirea principalelor riscuri derivate din profiling la adresa drepturilor omului.

Proectul este implementat de un consortiu format din Amapola (Italia), Universitatea Tehnică din Berlin (TUB), Institutul de Drept, Tehnologie și Societate a Universității din Tilburg (Olanda) la care se adauga UNICRI Italia si CRPE din Romania.

Detalii despre implementarea proiectului şi rapoartele de cercetare se găsesc pe site+ul dedicat www.profiling-project.eu

Obiectivele proiectului vizează identificarea riscurilor legate de utilizarea pe scară largă a profiling-ului; identificarea nivelului de conștientizare a autorităților responsabile din statele membre cu privire la riscurile care decurg din profiling; identificarea nivelului de conștientizare a unui eșantion selectat de cetățeni din țările partenere; identificarea contramăsurilor adoptate în toate statele membre ale ale Uniunii Europene.

Finanțator: Comisia Europeană, DG Justice, Programul Drepturi Fundamentale și Cetățenie 

________________________________________________________________

Advocacy pentru alegeri europene cu adevărat democratice

Perioada de implementare: : 1 septembrie 2012 – 31 aprilie 2013

Alegerile pentru Parlamentul European din 4-7 iunie 2009 au înregistrat în România o cotă de participare foarte mică, de 27,7% (sub media europeană de 43%), generând un interes destul de scăzut. Sistemele de vot folosite în cele 18 țări europene diferă în ceea ce privește modul de alocare a mandatelor între candidați și capacitatea cetățeanului de a decide ce candidat este ales (există patru variante practicate în UE).

Prezumția noastră este că lista de partid blocată va scădea interesul cetățenilor pentru alegerile în Parlamentul European programate în anul 2014, golește de sens dezbaterile pre-electorale și descurajează o competiție deschisă și transparentă în interiorul partidelor pentru a selecta cei mai buni reprezentanți.

Prin proiectul „Advocacy pentru alegeri europene cu adevărat democratice” CRPE studiază sistemele electorale pentru alegerea Membrilor Parlamentului European și derulează o campanie de advocacy pentru renunțarea la lista de partid blocată și  pentru adoptarea uneia dintre cele patru forme de vot competitiv pe listă practicate la nivelul UE ce sunt detaliate în raportul de mai jos.

Finanțator: Fondul pentru Inovare Civică, program finanţat de Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, sponsorizat de Raiffeisen Bank, administrat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile.

________________________________________________________________

Dezbatem politici, creştem expertiză

Perioada de implementare: 25 septembrie 2012 – 25 septembrie 2013

Proiectul este conceput să dezvolte capacitatea CRPE de a analiza politici publice și de a realiza studii de impact ex-ante. Politicile publice eficiente necesită dialog și consultare a tuturor factorilor interesaţi şi afectaţi de respectivele măsuri. Pentru aceasta, CRPE trebuie să îşi dezvolte permanent expertiza în managementul politicilor publice şi în diferite domenii sectoriale, arondate ministerelor de linie. Temele care vor fi abordate în cadrul proiectului:

o Agricultură – modul în care noua Politică Agricolă Comună (PAC) răspunde nevoilor agriculturii româneşti;

o Sănătate – analiza preliminară a impactului transpunerii directivei privind piața serviciilor de sănătate;
o Educație – Politica de formare continuă a cadrelor didactice şi politica resurselor umane din învăţământul preuniversitar;
o Sistemul de planificare strategică la nivel guvernamental – Procesul de stabilire a priorităților la nivel guvernamental, ghidarea priorităților sectoriale și conexiunea cu resursele; Dezvoltare Regională – Procesul de regionalizare în România.

Finanţator: Programul Operaţional Dezvoltarea Capacității Administrative.

Vizitați pagina de web dedicată proiectului

__________________________________________

Contribuții la Parteneriatul pentru dezvoltare dintre România și Republica Moldova

Perioada de implementare: august 2012 – august 2013

Proiect implementat în parteneriat cu Asociația pentru Politică Externă din Republica Moldova.

Proiectul vizează gestionarea unui proces de consultări publice pe posibile proiecte bilaterale între cele 2 țări, în urma cărora se vor naște soluții și idei inovative pentru consolidarea rolului României ca partener major al Republicii Moldova în procesul de dezvoltare și europenizare.

Sunt vizate 5 domenii de importanță în parteneriatul pentru dezvoltare dintre România și Republica Moldova: Proiecte energetice comune, Investiții economice, Liberă concurență și economie de piață, Reforma în Justiție, Dezvoltare Regională. Aceste domenii vor fi abordate în cadrul a 5 dezbateri tematice, pe baza cărora vor fi realizate 5 rapoarte de cercetare. În sprijinul cercetării se vor efectua vizite la București și respectiv Chișinău, pentru interviuri în profunzime cu experți și oficiali din ambele țări.

La finalul proiectului vom pregăti un raport comprehensiv, care va fi distribuit principalilor factori interesați dinBucurești, Chișinău și Bruxelles.

Finanţatori: Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Unitatea de Asistență pentru Dezvoltare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al României.

__________________________________________

Consolidarea capacității statelor din grupul Vișegrad, a României și Bulgariei de a acorda asistență pentru dezvoltare în regiunea Mării Negre

Perioada de implementare: iulie 2012 – noiembrie 2013

După aderarea la Uniunea Europeană în 2004, țările grupului de la Vișegrad (Polonia, Ungaria, Republica Cehă și Slovacia) au obligația de a deveni donatori internaționali de dezvoltare. Același lucru este valabil și pentru România și Bulgaria, după integrarea lor în 2007.

Acest proiect are ca scop stabilirea unei rețele de entități implicate în acordarea de asistență oficială pentru dezvoltare (AOD) în cele șase țări, cu scopul de a face schimb de informații relevanteși bune practici referitoare la AOD şi de a elabora propuneri și proiecte comune de cooperare, atât în rândul societății civile, precum și de către autoritățile statului.

În prima fază a proiectului, CRPE pregătește două studii: un raport în care se va descrie cadrul instituțional și practicile AOD în statele Visegrad, România și Bulgaria; evaluări ale profilului de donator ale fiecăruia dintre cele șase state, în rândul principalilor beneficiari ai AOD din regiunea Mării Negre.

Faza a doua a proiectului se va concentra pe dezvoltarea capacității de acordare a asistenței pentru dezvoltare a României și va consta într-o campanie de advocacy care va promova pe plan intern bune practici și lecții învățate extrase din studiile comparative. Scopul  campaniei este de a îmbunătăți cadrul juridic și procesual și de a ajuta România să devină un donator credibil în Republica Moldova, Georgia și Serbia.

Finanțator: Black Sea Trust for Regional Cooperation (GMF)

________________________________________________________________

Cercetare și advocacy pentru politici publice care să încurajeze dezvoltarea asociațiilor de producători agricoli din România

Perioada de implementare: iulie 2012 – aprilie 2013

Proiectul face parte din programul “Dezvoltare Rurală prin antreprenoriat și asociere” – o  inițiativă comună a Fundației Româno-Americane, PACT, CIVITAS, FDSC, CMSC, CRPE și CEED, prin care se sprijină formarea de entități asociative în domeniul agricol.

CRPE este implicat activ în perioada de incubare a viitoarelor grupuri de producători, având rolul de a efectua cercetări privitoare la principalele dificultăți de care se lovesc agricultorii în coagularea asociațiilor și de a transmite recomandări de politici publice autorităților competente (Ministerul Agriculturii, Ministerul Finanțelor Publice etc).

Până în aprilie 2013, CRPE pregătește patru rapoarte pe teme ce țin de fiscalizarea agriculturii, accesul la lanțul de comercializare a produselor agricole, accesul la creditare pentru aceste asociații agricole. Rapoartele CRPE ce vor fi fundamentate prin consultări publice cu stakeholders, iar apoi concluziile prezentate decidenților în scopul obținerii unor schimbări de ordin legislativ.

Finanțator: Romanian-American Foundation

________________________________________________________________

Proiecte implementate în 2014

Proiecte  implementate în 2013

Proiecte  implementate în 2011

Proiecte  implementate în 2010

Proiecte  implementate în 2009

Leave a Reply