Proiecte desfășurate în 2011

România activă în dezbaterile europene II

Proiectul a avut ca obiectiv stimularea dezbaterii interne şi provocarea mediului politic pentru a fructifica oportunitatea oferită de apartenenţa la spaţiul politic european prin fundamentarea unor poziții de țară pentru România, coerente și bine așezate în harta opțiunilor europene. De asemenea, proiectul a contribuit substanţial la formularea de propuneri de poziții ale României, care pot fi preluate de către decidenţi şi expuse Comisiei Europene, Parlamentului European și Consiliului UE.

Printre Grupurile ţintă: Guvernul României, departamentele de afaceri europene din cadrul ministerelor, comisii parlamentare de specialitate din Parlamentul național, grupul europarlamentarilor români, ambasade, ONG-uri interesate, think-tankuri europene, universități și studenți, mass-media.

În cadrul acestui program, Centrul Român de Politici Europene a publicat patru rapoarte sectoriale şi şase policy-brief-uri.

Finanţator: Proiectul România activă în dezbaterile europene este finanţat de Fundatia Soros România în cadrul Iniţiativei de Politică Externă

________________________________________________________________

Parlamentul român – actor european activ (II)

Perioada de implementare: iunie 2011 – decembrie 2011

“Întărirea capacității Parlamentului Român de a fi un Actor European Activ” (implementat între iunie – decembrie 2011), care și-a propus să facă din Paramentul român un actor active și vizibil în dezbaterile Europene și procesul de luare a deciziilor. Proiectul a avut două componente: elaborarea unui studiu privind rolul Parlamentului roman în dezbaterile Europene și organizarea unei conferințe pentru discutarea principalelor puncte cuprinse în raport.

Cercetările făcute în cadrul acestui proiect au concluzionat că că principalul impediment al Parlamentului în întărirea capacității sale de a fi un actor active în cadrul dezbaterilor europene este absența unui cadru legislativ de coordonare a afacerilor Europene între Parlament și Guvern.

CRPE și-a asumat rolul de mediator între Parlament și Executiv și de a căuta soluții viabile în procesul de elaborare a actulor normative.

Finanţator: Proiectul a fost finantat de Friedrich Ebert Stiftung.

________________________________________________________________

Bilanțul Parteneriatului Strategic RO-MD: Idei și Evoluții în noul Context Politic

Parteneriatul Romania – Moldova pentru integrare europeană. Contribuția societății civile” implementat de CRPE și Asociația de Politică Externă (APE) și finanțat de Fundațiile SOROS România și SOROS Moldova a monitorizat angajamentele luate de România în vederea sprijinul reformelor economice și instituționale din Moldova.

Proiectul a identificat angajamentele luate de România în sprijinirea reformlor economice și instituționale din Moldova care au ca scop apropierea de UE, a monitorizat sistematic stadiul de implementare a acestor angajamente luate de România în sprijinirea reformelor din Moldova, a identificat alte resurse de colaborare și arii de politici unde România poate ajuta Moldova, a realizarea unui bilanț al reușitelor Republicii Moldova în parcursul ei European.

Finanţator: Fundațiile SOROS România și SOROS Moldova

________________________________________________________________

Data Protection – liberalizarea vizelor şi Acordul de asociere Republica Moldova – UE

Perioada de implementare: mai 2011 – iulie 2011

Protecția datelor cu caracter personal în contextul Dialogului privind liberalizarea regimului de vize și negocierii viitorului Acord de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană

Obiectivul general al proiectului a constat în evaluarea protecţiei datelor cu caracter personal în contextul Dialogului privind liberalizarea regimului de vize şi negocierii viitorului Acord de Asociere şi Liber Schimb între Republica Moldova şi Uniunea Europeană.

Finanţator: Studiul a fost elaborat la inițiativa și cu susținearea financiară a programului Buna Guvernare al Fundației Soros – Moldova

________________________________________________________________

Proiecte implementate în 2014

Proiecte  implementate în 2013

Proiecte  implementate în 2012

Proiecte  implementate în 2010

Proiecte  implementate în 2009

Leave a Reply