Performanţă şi independenţă în justiţie prin cetăţeni activi şi informaţi – Dezvoltarea unor indicatori obiectivi pentru performanța instituțiilor anti-corupție

Performanţă şi independenţă în justiţie prin cetăţeni activi şi informaţi – Dezvoltarea unor indicatori obiectivi pentru performanța instituțiilor anti-corupție

Perioada de implementare: septembrie 2014 – septembrie 2015

Proiectul își propune, ca obiectiv general, susținerea eforturilor în lupta împotriva corupției precum și a independenței sistemului judiciar din România prin identificarea și dezvoltarea unui set de indicatori pentru măsurarea activității instituțiilor cu atribuții în domeniul luptei anticorupție (de la controlul averilor și semnalarea conflictelor de interese, la anchetarea și judecarea dosarelor și până la asigurarea independenței justiției și la confiscarea averilor obținute din fapte de corupție). O atenție sporită va fi acordată managementului sistemului judiciar în toate etapele unui dosar de corupție.

Proiectul vizează atât creșterea contribuției organizațiilor societății civile șa promovarea și monitorizarea respectării valorilor democratice, creșterea capacității de auto-evaluare a instituțiiilor cu atribuții în domeniul contracarării faptelor de corupție cât și încurajarea participării cetățenilor la apărarea și respectarea acestor valori.

Proiectul are în vedere și dezvoltarea unei platforme online construită pentru a susține demersurile de promovare a performanțelor, indicatorilor de performanță dar și pentru a asigura implicarea cetățenilor în semnalarea de acte de corupție la nivel local precum și a intervențiilor politice ori de altă natură în activitatea judiciară. Platforma reprezintă un instrument ce poate fi utilizat pe termen lung în descurajarea actelor de presiune asupra justiției.

O secțiune online va include și instrumente de avertizare a mass media și a cetățenilor (Red Alerts) prin care vor fi semnalate și catalogate drept “atacuri la adresa justiției ori asupra magistraților” tendințe, declarații, modificări legislative, alte tipuri de intervenții ce pot afecta independența magistraților. Va fi urmărită și încurajată în mod special implicarea cetățenilor în sesizarea unor asemenea tendințe pentru a crește nivelul de constientizare și descurajare a unor asemenea acțiuni în rândul publicului larg.

Platforma online este concepută ca un instrument resursă pentru jurnalismul de investigație.

Finanțator: Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.