Parlamentul român – actor european activ (II)

Parlamentul român – actor european activ (II)

Perioada de implementare: iunie 2011 – decembrie 2011

“Întărirea capacității Parlamentului Român de a fi un Actor European Activ” (implementat între iunie – decembrie 2011), care și-a propus să facă din Paramentul român un actor active și vizibil în dezbaterile Europene și procesul de luare a deciziilor. Proiectul a avut două componente: elaborarea unui studiu privind rolul Parlamentului roman în dezbaterile Europene și organizarea unei conferințe pentru discutarea principalelor puncte cuprinse în raport.

Cercetările făcute în cadrul acestui proiect au concluzionat că că principalul impediment al Parlamentului în întărirea capacității sale de a fi un actor active în cadrul dezbaterilor europene este absența unui cadru legislativ de coordonare a afacerilor Europene între Parlament și Guvern.

CRPE și-a asumat rolul de mediator între Parlament și Executiv și de a căuta soluții viabile în procesul de elaborare a actulor normative.

Finanţator: Proiectul a fost finantat de Friedrich Ebert Stiftung.