NATO și răspunsul la criza COVID-19: Un set de instrumente pentru combaterea dezinformării în rândul tinerilor

Autori: Cătălina Meiroșu, Vlada Șubernițchi 

CRPE lansează ghidul NATO și răspunsul la criza COVID-19: Un set de instrumente pentru combaterea dezinformării în rândul tinerilor prin care își propune să ofere o imagine de ansamblu asupra NATO și a eforturilor sale de a ajuta și oferi securitate statelor membre în contextul și pe durata crizei Covid-19.

De asemenea, ghidul pune la dispoziție un set de informații despre NATO alături de răspunsul său la criza Covid-19 în ceea ce privește strategia de comunicare și combaterea dezinformării.
În primul rând, ghidul oferă o imagine de ansamblu a activității NATO și a importanței sale pe scena internațională, precum și răspunsul său la criza COVID-19 în cele două etape de până acum privind ajutorul umanitar, strategia de comunicare, securitatea, sănătatea publică etc.

Acest set de instrumente se concentrează și asupra modului în care NATO a reacționat la criză și asupra modului în care a abordat diferitele canale de dezinformare, dar și amenințările, inclusiv unele exemple de știri false apărute în spațiul public. 

Mai mult, acest set de instrumente se concentrează asupra modului prin care tinerii pot fi implicați în identificarea și contracararea dezinformării și propune mai multe recomandări care îi pot ajuta să identifice știrile false. În cele din urmă, se prezintă un set de exemple de bună practică din rândul aliaților NATO în contextul crizei COVID-19.

Ghidul complet poate fi accesat aici

Acest ghid face parte din proiectul „Răspunsul NATO la pandemia Covid-19: Cum pot tinerii să înțeleagă eforturile NATO și să contribuie la combaterea propagandei” implementat de Centrul Român pentru Politici Europene și finanțat de Divizia de Diplomație Publică a NATO