Incluziunea romilor în rural: limitări la accesarea fondurilor europene

CRPE a realizat o analiză a măsurilor de infrastructură socială destinate minorității roma, măsuri pe care grupurile de acțiune locală (GAL) din România le-au integrat în strategiile lor de dezvoltare locală, precum și viziunea ONG-urilor rurale privind accesarea fondurilor nerambursabile și nevoile de dezvoltare.

GAL-urile consideră importantă sprijinirea ONG-urilor pentru a desfășura activități destinate grupurilor defavorizate și consideră că este importantă creșterea capacității ONG-urilor de romi pentru a scrie cereri de finanțare si a aplica la proiecte. Mai mult, GAL-urile consideră necesare proiecte de dezvoltare a infrastructurii/dotării ONG-urilor prin programe de granturi mici.

GAL-urile au și propuneri legate de viitoarea programare PNDR – POCU, din care cele mai importante sunt legate de reducerea birocrației și a numărului de documente care însoțesc cererile de finanțare, asigurarea complementarității programelor la nivel de GAL prin gestionarea multifond, configurarea unor proiecte integrate PNDR și POCU, astfel ca un proiect selectat să beneficieze și de finanțare POCU.

Cercetarea, în limba română, poate fi accesată aici.

Studiul face parte din proiectul ”Evaluarea implicării și încurajarea potențialului Grupurilor de Acțiune Locală din România în vederea promovării integrării economice a romilor în zonele rurale”, finanțat de Open Society Institute.