Evoluția sectorului cooperativelor agricole din România (2017-2020)

Autori: Alexandra Toderiță, Oana Ganea, Ruxandra Popescu

CRPE lansează raportul de cercetare „Evoluția sectorului cooperativelor agricole din România (2017-2020)”, care cuprinde două cercetări: Radiografia sectorului cooperativelor agricole în 2020 și Susținerea cooperativelor agricole prin intermediul strategiilor GAL 2014-2020.

CRPE a analizat, începând cu 2014, o dată la trei ani, dezvoltarea întregului sector al cooperativelor agricole (CA) din România, evidențiind dimensiunea sa, performanțele, trend-urile.  Am pus cifrele în contextul mai larg al politicilor publice care au sprijinit dezvoltarea acestor entități asociative ale fermierilor.

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 a inclus susținerea formării de CA printre prioritățile sale, în măsuri naționale și mai ales pe axa LEADER, în strategiile de dezvoltare locală. Mai mult, legea CA a suferit începând cu 2016 câteva amendamente succesive care au clarificat funcționarea lor și, mai ales, au oferit stimulente și facilități fiscale agricultorilor pentru a se asocia.

În ultimii șapte ani, sectorul a crescut semnificativ din punct de vedere numeric, dar cu performanțe economice modeste: în 2014 existau 743 CA, dintre care doar 178 funcționau în realitate (înregistraseră venituri). În 2017 erau înregistrate deja 1083 CA, dar doar jumătate depuseseră bilanț în anul anterior.

Anul acesta am colectat cele mai recente date financiare și nu numai despre întreg sectorul CA și am întrebat GAL-urile care au măsură pentru cooperative în strategii cum arată aceasta, ce activități eligibile cuprinde, dacă cum și cu ce rezultate au implementat-o.

Doar câteva dintre principalele rezultate ale cercetărilor:

  • la mijlocul anului 2020 în România existau 1686 CA, dintre care doar 49% erau funcționale;
  • dintre acestea, doar 332 de cooperative din România ar fi eligibile pentru un împrumut bancar (au declarat profit în anul anterior). Un sfert dintre cooperative au o cifră de afaceri sub 10 000 EUR;
  • Cele mai multe cooperative din România activează în sectorul cerealelor și a plantelor tehnice (cultură mare), dar cele de producție, marketing și prelucrare în domeniul fructelor și legumelor au înregistrat un salt spectaculos în ultimii 3 ani;
  • Cooperativele din domeniul zootehnic cunosc un recul îngrijorător: de exemplu, în 2020 sunt înregistrate de aproape 3 ori mai puține cooperative pentru creșterea bovinelor de lapte decât în 2016;
  • Măsurile de sprijinire a formării și dezvoltării CA în cadrul strategiilor GAL-urilor s-au dovedit foarte eterogene în implementare. În eșantionul nostru de respondenți, 33 de cooperative s-au înființat în urma lansării măsurii dedicate de către 50 de GAL-uri;

Pentru mai multe date și analize, vă invităm să consultați întregul raport aici.

Concluzia este că în linii mari lucrurile se mișcă în direcția potrivită, dar că asocierea în scop economic a fermierilor – în special cei mici și mijlocii din România – are în continuare nevoie de sprijin pentru o dezvoltare cantitativă și calitativă, în special în domenii strategice, de înaltă valoare adăugată.

Publicăm acest raport în cadrul proiectului „CoopNet 2.0 Learning and growing together”, un proiect de susținere a unei rețele de facilitatori în dezvoltarea de structuri asociative, finanțat de Romanian-American Foundation.