Educația agricolă în Republica Moldova și învățarea la locul de muncă – raport de documentare

Autori: Maria Balea, Alexandra Popa

De peste 15 ani, învățarea la locul de muncă este o prioritate la nivel european în toate domeniile de formare profesională.

Agricultura este unul dintre sectoarele economice de bază atât în România, cât și în Republica Moldova, iar nevoia reînoirii generațiilor de fermieri și criza forței de muncă în acest domeniu reprezintă probleme stringente pe ambele maluri ale Prutului. Învățământul agricol joacă un rol important în formarea profesională a fermierilor, iar componenta practică este esențială. Studiile europene arată că diversele forme și modele de practică și ucenicie ale elevilor din învățământul profesional și tehnic îmbunătățesc angajabilitatea absolvenților din acest sector, stimulează antreprenoriatul, contribuie în mod decisiv la dezvoltarea competențelor digitale și tehnice ale elevilor, precum și a celor sociale, de comunicare, lucru în echipă etc.

Centrul Român de Politici Europene a documentat nevoia învățării la locul de muncă în agricultura României, abordări de succes, programe și politici publice iar în proiectul de față a mapat actorii, diversele problematici și principalele idei de dezvoltare a acestei teme în educația agricolă din Republica Moldova.

Astfel, acest raport documentează implementarea proiectului „Educație pentru Agricultură în Republica Moldova: bune practici pentru învățarea la locul de muncă”, care a investigat stadiul actual al practicii de specialitate și al învățământului dual în școlile agricole din Moldova, a adus față în față instituții de învățământ agricol din România și Republica Moldova în cadrul unei vizite de studiu în România, iar în final a reunit școlile agricole cu ONG-uri, donatori și autoritățile relevante de la Chișinău, pentru a contura idei, priorități și propuneri de îmbunătățire a politicilor publice din acest domeniu din Republica Moldova.

Acestea din urmă vizează aspecte diverse, precum::

  • realizarea unei platforme de dialog între diversele entități implicate în învățământul agricol din Republica Moldova;
  • motivarea agenților economici în direcția parteneriatelor cu liceele agricole;
  • susținerea financiară a stagiilor de practică pentru elevi;
  • creșterea atractivității învățământului agricol pe diversele paliere – în special prin integrarea inovațiilor și a agriculturii high-tech în curricula școlilor agricole.

Raportul integral poate fi consultat, în limba română, aici.

CRPE va rămâne aproape de subiect, pentru a susține în viitor consolidarea prin politici publice a capacității școlilor agricole din Republica Moldova de a forma, prin integrarea educației practice de calitate în oferta educațională, fermierii de succes de mâine.

Acest raport a fost realizat cu sprijinul financiar al Austrian Development Agency. Informațiile cuprinse în această publicație nu reflectă poziția oficială a Austrian Development Agency.