România are nevoie de zone urbane funcționale

Dezvoltare  CRPE Policy Memo nr. 41, iulie 2013

Autor: Alexandru Florin Ghiță

Poate avea România zone urbane funcţionale? Cât de importante sunt acestea pentru dezvoltarea teritorială a ţării? Ar trebui acestea să ocupe un loc important în procesul de regionalizare-descentralizare demarat de Ministrul Dezvoltării?

În cazul dezvoltării regionale este vizibilă tendința de concentrare în orașe  mari.  Ele devin centre regionale în detrimentul teritoriilor înconjurătoare care pierd atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere social, forța de muncă migrând spre centru – sursa locurilor de muncă. Dezvoltarea tehnologiei comunicațiilor și a infrastructurii de transport a dus însă la popularea zonelor adiacente centrelor urbane și căilor de comunicație de proximitate ale acestora. Astfel au apărut zone urbane bazate pe migrația bi-direcțională, formate dintr-un centru urban și localitățile înconjurătoare.

Această relație strânsă între centrele urbane și teritoriile adiacente, bazată pe oferta de locuri de muncă, oportunități legate de educație și oferta serviciilor (publice sau private) a dus la conturarea a ceea ce a fost numit zonă urbană funcțională (ZUF).

Principalele probleme în calea unor proiecte de urbanizare care să ducă la apariţia unor servicii publice integrate şi de calitate sunt fărâmiţarea administrativă excesivă, lipsa unui cadru legal facil şi o foarte slabă cultură a colaborării pentru realizarea unor proiecte comune care să depăşească graniţele administrative ale localităţilor.

Actualul sistemul de guvernanță locală sau judeţeană nu permite funcționarea eficientă a unor structuri de tip ZUF iar contextul dat de procesul de regionalizare-descentralizare poate fi folosit pentru gândirea unor soluţii care să permită colaborarea integrată pe principii teritoriale.

 

Acest raport a fost realizat în cadrul proiectului ”Dezbatem politici, creștem expertiză” derulat de Centrul Român de Politici Europene, cod SMIS 40667, proiect co-finanțat din Fondul Social European.

Conținutul acestui material  nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.