Creşterea capacităţii societăţii civile la nivel local pentru monitorizarea administraţiilor publice locale

CRPE lansează proiectul Creşterea capacităţii societăţii civile la nivel local pentru monitorizarea administraţiilor publice locale prin care își propune  să răspundă unei nevoi din ce în ce mai apăsătoare la nivelul societății din Republica Moldova și, în special, din zonele urbane mici – sprijinirea cetățenilor activi și stimularea implicării acestora în activități de tip watchdog și monitorizare în raport cu APL-urile, urmărind creșterea eficienței și transparenței politicilor și serviciilor publice.

Proiectul și rezultatele acestuia sunt destinate reprezentanților societății civile din Republica Moldova, administrațiilor publice locale și raionale, activiștilor civici, dar și cetățenilor care vor să se implice în procesul decizional de la nivel local din Republica Moldova.

Ce ne-am propus să facem mai exact pentru societatea civilă din Republica Moldova?

1. Lansarea unui ghid de activism comunitar cu privire la funcţionarea şi atribuţiile APL, rolul ONG-urilor şi funcţionarea acestora, forme și oportunități de cooperare dintre APL şi societatea civilă, inclusiv bune practici, precum şi instrumente de planificare şi realizare a campaniilor locale de advocacy. Ghidul este disponibil aici.

2. Elaborarea unui program de training pentru reprezentanții societății civile din trei raioane din Republica Moldova – Basarabeasca, Căușeni și Cimișlia. Trainingul va fi facilitat de experți în domeniul activismului civic și al administrației publice. În cadrul activității vom discuta despre cum funcționează autoritățile publice locale, despre transparență și colaborarea cu societatea civilă, nevoile ONG-urilor, dar și accesul acestora la dezbaterile publice locale și monitorizările eficiente a APL-urilor.

3. Lansarea unei campanii de monitorizare a autorităților publice locale din cele trei raioane participante în cadrul proiectului. Pentru o perioadă de trei luni, ne propunem să monitorizăm transparența autorităților publice locale, modul în care răspund la petiții și solicitări, dacă organizează dezbateri publice pentru proiectele locale, dar și cum a afectat pandemia COVID-19 relația dintre APL și cetățean. 

4. Redactarea unui raport de monitorizare în care vom include rezultatele monitorizării a 10 APL-uri din cele trei raioane. Raportul va include problemele, lacunele, cazurile de bune practici în urma evaluării, dar și o serie de concluzii și recomandări privind transparența APL-urilor și cooperarea între ONG-uri, cetățeni, grupuri civice și autoritățile publice locale. Raportul Cât de deschise sunt autoritățile publice locale din Republica Moldova? este disponibil aici.

5. Organizarea unei conferințe online finale privind rezultatele proiectului și a campaniei de monitorizare cu reprezentanți ai autorităților publice locale din R.Moldova și România, jurnaliști și activiști civici. 

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană (European Union in the Republic of Moldova) și Fundația Konrad Adenauer (Fundatia Konrad Adenauer Republica Moldova), prin intermediul programului de granturi Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova și urmărește să promoveze participarea civică a tinerilor din aceste regiuni în procesul de dezvoltare comunitară și bună guvernare.