Crearea și consolidarea capacității Agenției de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional din Republica Moldova

Crearea și consolidarea capacității Agenției de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional din Republica Moldova

Perioada de implementare: septembrie 2014 – mai 2015

Proiectul își propune să sprijine înființarea Agenției de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional din Republica Moldova și să contribuie la competitivitatea absolvenților VET (educație vocație și formare) și a instituțiilor de învățământ superior precum și dezvoltarea economică a Republicii Moldova.

Activitățile specifice presupun: (1) colaborarea cu Ministerul Educației al Republicii Moldova în pregătirea actelor corespunzătoare, (2) elaborarea metodologiei de evaluare și cerințelor de calificare pentru personalul agenției (3) instruirea personalului și experților evaluatori. În etapa finală a proiectului, acreditarile vor fi pilotate într-o instituție de învățământ superior și o instituție VET.

Sectorul de educație în Republica Moldova trece printr-o serie de reforme structurale care au drept scop reorganizarea sistemului pentru asigurarea unui învățământ de calitate și pentru a răspunde nevoilor pieței forței de muncă a Republicii Moldova.

Deși în strategia națională de dezvoltare ”Moldova 2020” una din priorităţi este ”Racordarea sistemului educaţional la cerinţele pieţei forţei de muncă, în scopul sporirii productivităţii forţei de muncă şi majorării ratei de ocupare în economie”, strategia pe educatie ”Educație 2020” și strategia pe educație vocațională “Strategia de dezvoltare a sistemului de învățământ vocație pentru anii 2014 – 2020″ sunt mult mai focusate pe furnizare de educație de calitate, R. Moldova neavînd un mecanism de asigurare a calității pentru nici unul din nivelurile de educație. În consecință, sistemul de învățământ din R. Moldova nu este deloc competitiv și generează o nemulțumire pe scară largă privind calitatea studiilor și calificarea absolvenților.

Proiectul este implementat de Reprezentanța în Republica Moldova a Centrului Român de Politici Europene (CRPE – R. Moldova)

Finanțator: Proiectul este sprijinit de Ministerul al Afacerilor Externe al Republicii Estoniene prin Programul de Cooperare pentru Dezvoltare.