Perceptia Grupurilor de Actiune Locala asupra asocierii agricultorilor

Unul dintre aspectele cele mai importante care trebuie abordate in privinta economiei rurale din Romania in cadrul urmatorului program de finantare multinual se refera la asociatiile agricole. Cercetarea de fata „Perceptia Grupurilor de Actiune Locala asupra asocierii agricultorilor” este complementara studiilor efectuate pana in acest moment de catre CRPE pe acest subiect si urmareste sa determine modul in care Grupurile de Actiune Locala se refera la problematica asocierii agricole.

Cercetarea are ca fundament raspunsurile a unui numar de 49 de reprezentanti ai Grupurilor de Actiune Locala in urma unui chestionar standardizat cu 18 intrebari.

Obiectivele specifice ale cercetarii au fost:

  • Sondarea intelegerii si a atitudinii reprezentantilor GAL-urilor vizavi de problematica asocierii agricultorilor;
  • Identificarea formelor asociative existente la acest moment pe teritoriul GAL-urilor si masura in care acestea sunt implicate in viata GAL-urilor (membership);
  • Masura in care au finantat crearea/dezvoltarea de forme asociative pe actuala programare;
  • Culegerea propunerilor GAL-urilor de îmbunatatire a noului PNDR, astfel încât înfiintarea si functionarea asocierilor agricole sa fie finantata într-un mod mai eficient;

Studiul a relevat ca, pana in prezent, desi acestea sunt aproape in unanimitate in favoare si inteleg conceptul de asociere agricola ca mijloc de crestere economica, niciun Grup de Actiune Locala nu a finantat o asemenea forma asociativa, chiar daca masuri de sprijinire a grupurilor de producatori au fost introduse initial in strategia lor, axa Leader. In acest moment, Grupurile de actiune locala sunt dispuse sa finanteze forme asociative in urmatorul program multianual, iar pasi concreti trebuie asumati pentru a eficientiza procesul si comuta accentul spre necesitatile reale – finantarea crearii de forme asociative. Un set de masuri concrete au fost formulate pentru a fi incluse in procesul de elaborare a PNDR.

Respondentii au subliniat importanta subventiilor marite pentru formele asociative, necesitatea de a asista formele asociative in primii ani de functionare, necesitatea clarificarii si coordonarii legislatiei in domeniu si multe alte detalii practice, care pot fi consultate in cadrul raportului.

Cercetarea „Perceptia Grupurilor de Actiune Locala asupra asocierii agricultorilor” este parte a proiectului ”Dezvoltare rurala prin antreprenoriat și asociere” finantat de Fundatia Romano Americana, care, impreuna cu organizatii cu expertiza in dezvoltare rurala –CIVITAS, FDSC, CMSC si CEED, a dezvoltat proiecte-pilot de cooperative in zonele: Vidra-Ilfov, Apahida-Cluj, Prisacani-Iasi.