Accesul fermierilor la servicii de consultanță agricolă

În contextul accelerării transformărilor în direcția economiei cunoașterii în multiple sectoare, agricultura din România are nevoie de politici publice specifice pentru a susține accesul fermierilor, în special cei mici și mijlocii, la servicii din sfera consilierii, informării și formării profesionale.

Caracteristicile sistemului de consultanță agricolă din România

Consultanța agricolă în România a trecut prin multe reforme în ultimii 20 de ani, majoritatea nefinalizate și lipsite de coerență. Sistemul de consultanță agricolă din România este considerat în sfera europeană ca fiind unul fragmentat, cu o multitudine de instituții care oferă diverse servicii atomizate fermierilor, respectiv neintegrat pentru că aceste instituții nu comunică între ele și nu își coordonează activitățile în relație cu fermierii.

Studiu privind problematica sistemului de consultanță agricolă din România

CRPE lansează cea mai amplă cercetare pe tema accesului fermierilor din România la servicii de informare, formare și consiliere agricolă în România. În parteneriat cu Fundația Civitas pentru Societate Civilă, am utilizat un mix de instrumente precum realizarea de chestionare, interviuri, mese rotunde, dezbateri, focus-grupuri. Cercetarea reflectă opiniile și experiențele a mai mult de 300 de fermieri din toată țara, precum și a peste 50 de actori implicați direct în sistemul de cunoaștere și inovație în agricultură, cum ar fi reprezentanții direcțiilor județene agricole, ai universităților agricole, liceelor agricole, institutelor de cercetare, dar și ai societății civile active în domeniul dezvoltării rurale.

Câteva dintre concluziile studiului

  • Sistemul de consultanță de stat este solicitat în special în domeniul accesării subvențiilor și al fondurilor europene, însă atât fermierii, cât și experții menționează carențele acestui sistem în domeniul tehnic, al inovațiilor, marketing, managementul fermei și modele de business sau asociere.
  • Jumătate dintre respondenți au încredere mare și foarte mare în internet și mass-media atunci când vine vorba de informare în domeniul agricol. Însă fermierii recunosc că informația tehnică pe grupurile informale de pe social media poate fi de o calitate îndoielnică, întrucât nu este validată de către specialiști.
  • Fermierii sunt nemulțumiți că primesc de multe ori informații prea generale și nespecializate pe o piață a consultanței foarte fragmentată și nemonitorizată în ceea ce privește calitatea serviciilor prestate.
  • O covârșitoare majoritate a fermierilor (92%) preferă să acceseze serviciile de consultanță, în persoană, dat fiind că spețele tehnice necesită prezența fizică a specialistului în fermă. Atât fermierii, cât și experții consideră necesară consolidarea unei rețele regionale de birouri fizice, în care fermierii să poată accesa, pe model ”one-stop shop”, o gamă cât mai largă de informații, consultanță și servicii. Mai mult, atât DAJ-urile, cât și fermierii și experții intervievați menționează nevoia realizării unei rețele de loturi/ ferme demonstrative, în care fermierii pot testa practic diverse semințe, metode, inovații, etc.

Astfel, toate categoriile de actori intervievați în cadrul proiectului exprimă nevoia unei colaborări mai strânse între furnizorii de consultanță publică, cei privați, sfera educațională și de cercetare, cu rezultate concrete și palpabile: o rețea fizică mai răspândită teritorial de birouri de consultanță și ferme demonstrative, specialiști care să se deplaseze în fermă, platforme online ușor de accesat și cu informație practică validată științific și transmisă într-un mod accesibil pentru fermieri.

Raportul integral de cercetare, precum și sinteza acestuia pot fi accesate apăsând pe oricare din cele două. De asemenea, lucrăm de mai bine de 10 ani în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, iar câteva dintre rezultate pot fi văzute aici.

Proiectul „Activități de planificare și explorare privind accesul fermierilor la servicii de consultanță agricolă” este implementat în parteneriat cu Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj-Napoca și este finanțat de Romanian-American Foundation. Informațiile cuprinse în această publicație nu reflectă poziția oficială a Romanian-American Foundation.