planificare bugetara

Cum îmbunătățim eficiența guvernării în România?

În ciuda unor evoluții certe în ultimii 20 de ani, tranzitând de la comunism spre un sistem de guvernare democratic, România este pe ultimul loc dintre statele membre UE în ceea ce privește eficiența guvernării. CRPE analizează într-un nou raport principalele dezvoltări în mecanismul de planificare strategică al României, provocările cu care Guvernul se confruntă în prioritizarea, planificarea și finanțarea politicilor publice și oferă câteva idei pentru viitor