Reforma pensiilor – de la experţi la public

Proiectul Reforma pensiilor – de la experţi la public răspunde nevoii unei politici publice noi care să adapteze sistemul de pensii la problemele actuale şi la scenariile pentru viitor. Necesitatea acestei reforme este indicată, în principal, de rata nefavorabilă de dependenţă angajaţi – pensionari, care a condus sistemul de pensii din România aproape de colaps. În condiţiile în care şomajul este în creştere şi populaţia în proces de îmbătrânire, specialiştii estimează agravarea situaţiei pe termen mediu şi lung.

O astfel de reformă este un subiect sensibil atât pentru politicieni, cât şi pentru societate. O politică publică în domeniul pensiilor trebuie să concilieze interesul pentru reducerea cheltuielilor cu pensiile de la bugetul public cu dreptul la pensie decentă pentru cetăţeni. O astfel de politică publică trebuie să se bazeze, pe de o parte, pe date statistice clare, şi pe informaţii relevante privind impactul măsurilor proiectate şi, pe de altă parte, pe dezbateri aprofundate în societate.

Proiectul iniţiat de CeRe şi CRPE şi-a propus o strategie care vizează: aducerea subiectului pe agenda publică, furnizarea de date clare şi opţiuni de politică publică pe tema reformei sistemului de pensii şi facilitarea unor deliberări cu toate părţile interesate. Astfel, pornind de la informaţii produse de experţi, diversele structuri sociale, dar şi cetăţeni neafiliaţi, vor putea formula opinii informate care, ulterior să fie luate în considerare de decidenţi. Ministerele relevante vor fi implicate în toate etapele proiectului, în calitate de părţi direct interesate.

Obiectivul general al proiectului este implicarea actorilor sociali (experţi, reprezentanţi ai administraţiei, politicieni, mediu de afaceri, cetăţeni şi organizaţii ale societăţii civile) într-un proces deliberativ de elaborare a unei propuneri de politică publică privind reforma sistemului de pensii în România. Proiectul va oferi Guvernului o serie de informaţii esenţiale pentru reforma sistemului de pensii – situaţia actuală şi prognozele pentru viitor, principalele opţiuni de politică publică cu avantajele şi dezavantajele lor, opiniile tuturor părţilor interesate cu privire la reformă. În acelaşi timp, proiectul va aduce subiectul pe agenda publică şi politică şi va promova necesitatea reformei.

Pentru a atinge obiectivul general, sunt propuse următoarele obiective specifice şi activităţi:

  1. Elaborarea şi promovarea a trei opţiuni de politică publică cu privire la reforma sistemului de pensii, bazate pe cercetarea stării actuale, a opiniilor factorilor interesaţi şi a tendinţelor prevăzute pentru următorii 10-20 de ani. A1.1 Cercetare/documentare şi A1.2 Prezentarea cercetării şi a celor 3 opţiuni de politică publică şi lansarea dezbaterii publice;
  2. Implicarea a 60 de cetăţeni, reprezentanţi ai instituţiilor relevante, ai ONG-urilor, ai sindicatelor, ai mediului de afaceri într-un proces deliberativ cu privire la cele trei opţiuni de politică publică. A2.1 Forum deliberativ; A2.2 Consultare ONG-uri şi sindicate; A2.3;
  3. Promovarea unui document de politică publică pe tema pensiilor care întruneşte consensul factorilor interesaţi (politicieni, cetăţeni, experţi, funcţionari, sindicate, organizaţii neguvernamentale). A 3.1 Întâlnire Chatham House; A3.2 Realizarea unui document de politică publică pe baza consultărilor organizate; A3.3 Prezentarea publică şi dezbaterea finală a documentului; A3.4. Întâlniri cu factorii decizionali.

swissroProiectul este iniţiat de Centrul de Resurse pentru participare publică – CeRe, în parteneriat cu Centrul Român de Politici Europene – CRPE, se va întinde pe perioada a 16 luni (iulie 2013 – octombrie 2014) şi are un buget total de 155.362,93 CHF.

Proiectul este co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeana extinsă.

Valoarea contribuţiei proprii este de 15.551,83 CHF în numerar.

Leave a Reply