Parteneriatului strategic România – Republica Moldova. Domeniul 2: Cooperare politică și instituțională

Obiective/proiecte propuse (selecție extinsă)

  • Promovarea contactelor bilaterale la toate nivelurile administraţiei centrale şi locale,  inclusiv la nivel politic, pentru dinamizarea relaţiei bilaterale şi a colaborării în plan  internaţional în probleme de interes pentru Republica Moldova şi România.
  • Organizarea anuală a şedinţelor comune de guvern 
  • Facilitarea și consolidarea cooperării, inclusiv prin coordonarea poziţiilor, în măsura  posibilităţilor, în cadrul organizaţiilor şi forurilor europene şi regionale, precum Consiliul  Europei, Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa, Procesul de Cooperare în  Europa de Sud-Est, Consiliul Cooperării Regionale, OCEMN, Comunitatea Energiei şi  TRACECA. 
  • Sprijinirea soluţionării paşnice şi durabile a conflictului transnistrean în baza respectării  suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova.  
  • O infrastructură flexibilă și eficientă (inclusiv comitete interministeriale și grupuri de lucru la nivelul ministerelor pentru chestiuni punctuale)