Parteneriatul strategic România – Republica Moldova. Domeniul 4: Cooperarea culturală, educaţională, tineret şi sport

Obiective/proiecte propuse (selecție extinsă)

 

  • Dezvoltarea legăturilor directe între institute de cercetare ştiinţifică şi  tehnologică, şcoli şi universităţi, inclusiv prin dezvoltarea unor extensiuni universitare (…).  
  • Sprijinirea învăţământului la toate nivelurile, prin oferirea de burse de studii  preuniversitare, universitare (licenţă, masterat, doctorat – forma de învăţământ cu frecvenţă),  stagii de formare-specializare pentru cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi  universitar, luni·bursă pentru mobilităţi academice, schimb de delegaţii în probleme legate de  organizarea şi modernizarea învăţământului, la toate nivelurile. 
  • Încurajarea mobilităților de cadre didactice şi de studenţi, participarea la olimpiadele şi concursurile  organizate pe teritoriul celuilalt stat; 
  • Susţinerea reformei sistemului de învăţământ în vederea promovării intereselor Republicii Moldova în procesul de integrare în Uniunea Europeană.  
  • Stimularea schimburilor și colaborărilor dintre edituri şi biblioteci (…) precum şi donaţiile de carte. 
  • Difuzarea reciprocă a cărţii editate în  Republica Moldova şi România şi susținerea participării editurilor şi a scriitorilor  reprezentativi la târgurile de carte organizate în Republica Moldova şi în România.  
  • Programe de colaborare între ministerele culturii  din Republica Moldova şi din România, care includ acţiuni de promovare a valorilor  istorice, culturale şi artistice comune şi care fac parte din patrimoniul cultural european şi  mondial.  
  • Stimularea schimburilor şi difuzărilor de presă, precum şi colaborarea dintre instituţii de presă.
  • Dezvoltarea politicilor pentru tineret din cele două state, prin activităţi  specifice: impulsionarea participării tinerilor la activităţi civice, culturale, economice şi  educaţionale