Infrastructură instituțională a Parteneriatului Strategic România – Republica Moldova

Ședințe comune de guvern: 
Inițiativa prevede organizarea anuală a şedinţelor comune ale Guvernului Republicii Moldova şi Guvernului României, alternativ pe teritoriul Republicii Moldova şi al României. Şedinţele comune de guvern au loc după desfăşurarea sesiunilor din anul respectiv ale Comisiei Mixte pentru Integrare Europeană şi Comisiei Mixte Economice.

Comitete mixte:

Comisia Mixtă pentru Integrare Europeană
:
Comisia a fost înființată în vederea intensificării dialogului cu privire la aspectele legate de integrarea europeană şi a convenirii şi gestionării proiectelor de interes comun cu relevanţă pentru procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Se reunește anual, alternativ, în Republica Moldova şi România. Conducerea acestei Comisii este asigurată la nivelul Ministrului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova şi al Ministrului Afacerilor Externe al României;

Comisia interguvernamentală de colaborare economică moldo-română 
(În perioada 2010 -2018 s-a întrunit de șapte ori);

Comisii mixte și grupuri de lucru la nivelul diverselor ministere de linie;

Comisii parlamentare:
Comisiile parlamentare au ca obiectiv intensificarea contactelor între Parlamentele Republicii Moldova şi României. (Exemplu: Comisia comună pentru integrare europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova – înființată în 2011).

Pentru evaluarea Parteneriatului Strategic România-Republica Moldova (2010-2021), vă rugăm accesați rapoartele CRPE aici