Green rights for a sustainable future

Green rights for a sustainable future: Enhancing citizens’ involvement in EU’s climate ambitions (Green-Rights)

Calendar: Octombrie 2022 – Octombrie 2024

Context:  Dezbatem și punem pe agenda publică provocările climatice cu care se confruntă comunitățile urbane din România, Ungaria și Italia. Subliniem importanța sprijinului din partea cetățenilor pentru a ajunge la obiectivele climatice asumate și la orașe neutre din punct de vedere al emisiilor de carbon.

De ce? Comunitățile urbane sunt un factor cheie în tranziția către un viitor verde și sustenabil dacă gradul de conștientizare și participarea cetățenilor sunt ridicate.

Ce putem face? Influențarea agendei publice, îmbunătățirea gradului de conștientizare a populației, susținerea unei implicări extinse a cetățenilor, ONG-urilor, universităților, grupurilor civice în a modela planurile orașelor pentru atingerea obiectivelor climatice. Îmbunătățirea atitudinii cetățenilor și înțelegerii impactului personal asupra mediului înconjurător și ambițiilor climatice.

Cum? Organizând evenimente publice, dezbateri, campanii de conștientizare, activități de educare media, redactând rapoarte și lansând sondaje, implicându-i pe cei mai vulnerabili și care sunt în afara deciziei publice (incluzând tinerii, comunitățile social vulnerabile, oamenii în vârstă).

Parteneri? G4media (România), Amapola Progetti (Italia), Universitatea din Torino (Italia), Clean Air Action Group (Ungaria).

Rezumat

Susținerea cetățenilor europeni pentru acțiunile  de combatere a schimbărilor climatice și reducerea la minimum a efectelor acestora este în creștere, în timp ce Uniunea a pus pe masă cel mai ambițios plan pentru a obține neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon până în 2050. Sprijinul cetățenilor este crucial pentru a implementa țintele anilor 2030 și 2050, dar depinde semnificativ de la un stat membru la altul. Țările estice se confruntă cu numeroase provocări, grupurile subreprezentate rămân dezangajate din discuțiile publice sau acțiunile civice, în timp ce implicarea femeilor, a tinerilor, a minorităților, sau a celor în vârstă în procesul de luare a deciziilor în probleme de mediu este în continuare limitată. Războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei a pus și mai multă presiune asupra ambițiilor climatice ale Uniunii Europene.

Proiectul vizează trei state membre (România, Italia și Ungaria) în care nivelul de conștientizare al cetățenilor și participarea în probleme de mediu sunt sub media europeană, și în care inovațiile în domeniul protejării mediului sunt limitate. Aceste țări sunt puternic afectate de poluare și evenimente climatice serioase. Proiectul vizează rezidenți din zone urbane, ținând cont de faptul că orașele sunt responsabile pentru mai mult de 2 treimi din emisiile de gaze cu efect de seră (trend ascendent) și trebuie să înfrunte provocări similare.

Mapăm provocările climatice și ambițiile unor comunități urbane în cele trei țări, implicăm administrația publică și alți actori relevanți la nivel local (ONG-uri, grupuri civice, etc.) în dezbateri, creștem nivelul de conștientizare al cetățenilor și implicarea și impactul lor în luarea deciziilor publice la nivel local. 

Abordarea noastră

Prima etapă:  Evaluare a conștientizării cetățenilor și a implicării, oferind resurse interactive unei audiențe fără cunoștințe de specialitate.

A doua etapă: Prioritizarea și dezbaterea provocărilor climatice la nivel urban din perspectiva cetățenilor, ONG-urilor, administrației locale, grupurilor civice, etc.

A treia etapă:  Creșterea numărului de bune practici și susținerea implicării civice în promovarea ambițiilor climatice, incluzând măsurarea impactului personal asupra mediului și a impactului pandemiei de COVID-19 asupra obiceiurilor de zi cu zi.

A patra etapă: Publicarea de instrumente interactive cu scopul de a crește gradul de implicare al cetățenilor în probleme de mediu. Egalitatea de gen și diversitatea sunt componente cheie ale activităților noastre.

Obiectivele noastre

O1. Creșterea nivelului de conștientizare a publicului de masă asupra schimbărilor climatice și asupra ambițiilor climatice ale UE prin evenimente publice, dialoguri cu cetățenii, și metode non-formale de interacțiune (instrumente ușor de folosit, adaptate în funcție de vârstă).

O2. Implicarea cetățenilor și a altor actori cheie (administrații publice, stakeholderi EU, media, profesori, ONG-uri, companii private, organizații culturale) din zone urbane în a dezbate subiectele prioritare pentru comunități (mobilitate sustenabilă, eficiență energetică, gestionarea deșeurilor, surse alternative de energie) pentru a combate schimbările climatice și pentru a susține tranziția verde.

O3. Stabilirea, prioritizarea, și conectarea opiniilor cetățenilor cu ambițiile climatice de la nivel local și național, investițiile sustenabile, politicile publice sau strategiile de mediu ale orașelor.

O4. Dezvoltarea de instrumente interactive pentru a crește implicarea cetățenilor în probleme de mediu. Sprijinirea participării publice a grupurilor subreprezentate.

Cofinanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate sunt ale autorilor și nu reprezintă în mod necesar poziția Uniunii Europene sau a Agenției Executive pentru Educație și Cultură (EACEA). Uniunea Europeană sau instituția coordonatoare nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.