Evaluarea sustenabilității OSC-urilor și impactul amenințărilor externe

Sustenabilitatea organizațiilor societății civile (OSC) este în pericol. Sectorul este afectat de constrângeri financiare semnificative, predictibilitate limitată a finanțărilor și o diversificare foarte redusă a veniturilor. Investițiile în oameni sunt și ele puține. Dezvoltarea profesională a oamenilor este esențială pentru OSC-uri sustenabile, dar numai dacă este însoțită de un sprijin adecvat pentru confortul, sănătatea și fericirea personalului. Birocratizarea excesivă a unor linii de finanțare a afectat semnificativ activitățile cheie ale OSC-urilor.

Amenințările externe la adresa OSC-urilor sunt în creștere

Presiunea politică și campaniile de denigrare afectează capacitatea OSC-urilor de a-și îndeplini obiectivele și de a contracara influențele maligne. Din ce în ce mai multe guverne centrale încearcă, direct sau prin intermediari, să împiedice activitățile OSC-urilor, să le controleze finanțarea și chiar vizează societatea civilă în sens larg cu acuzații manipulatoare și false.

Numeroase guverne încearcă să aducă prejudicii sectorului OSC, deja afectat de războiul actual al Rusiei împotriva Ucrainei și de efectele de lungă durată ale pandemiei COVID-19. Presiunea politică este în creștere, în special în democrațiile disfuncționale. Acest lucru se adaugă la presiunile recurente, cum ar fi birocrația, cenzura și chiar impactul infracțiunilor motivate de ură și al discursului de instigare la ură.

Majoritatea OSC-urilor subliniază o amenințare tot mai mare venită din partea guvernelor lor naționale iliberale, în special în țările din afara UE, cum ar fi Georgia, Armenia sau Azerbaidjan, dar care afectează, de asemenea, statele membre ale UE, inclusiv Ungaria și România, unde modificările legislative pun presiune suplimentară asupra sectorului OSC. Discursul instigator la ură împotriva OSC-urilor este în creștere, partidele politice și mass-media finanțată de stat exercitând presiuni publice pentru a le afecta activitatea.

Înțelegerea nevoilor OSC-urilor

Lipsa de resurse financiare este principala problemă care împiedică sustenabilitatea pe termen lung a organizațiilor societății civile. Aceasta îmbracă mai multe forme, inclusiv resurse insuficient diversificate, lipsa finanțării de bază, granturi pe termen (mult prea) scurt și foarte puține granturi multianuale. Cele mai multe OSC-uri evaluate sunt instabile din punct de vedere financiar și incapabile să realizeze o planificare financiară pe termen lung din cauza precarității resurselor lor. Cu o dependență foarte mare de granturi, în special de cele pe termen scurt, majoritatea organizațiilor abia reușesc să se descurce.

Pe termen lung, acest lucru afectează misiunile OSC-urilor, deoarece cele mai multe dintre ele se străduiesc să rămână sustenabile, și are, de asemenea, un impact asupra capacității sectorului de a lucra împreună, deoarece raritatea resurselor pune organizațiile societății civile într-un mediu foarte competitiv care împiedică colaborarea lor în afara proiectelor specifice sau a activităților conduse de consorții.

Confortul, sănătatea și fericirea angajaților din sectorul organizațiilor civile

Bunăstarea personalului este considerată un aspect esențial de către toate OSC-urile, dar până în prezent, această componentă a fost mai degrabă informală, coordonată de fiecare organizație, fără investiții semnificative din partea donatorilor sau linii de finanțare dedicate. Acesta este un aspect esențial care trebuie luat în considerare, iar consolidarea capacităților OSC-urilor trebuie să se orienteze nu doar către programe de formare și seturi de competențe, ci să se concentreze mai mult pe bunăstarea și sprijinul personalului. Această nevoie a fost accentuată atât de pandemia COVID-19, cât și de războiul brutal al Rusiei împotriva Ucrainei, cu multe OSC-uri implicate directe în gestionarea efectelor acestora.

Analiza sustenabilității sectorului OSC. Despre raport

Studiul cantitativ a inclus un sondaj online, completat de 40 de organizații dintr-un total țintă de 60 de organizații. Chestionarul a inclus 22 de itemi, dintre care majoritatea au fost cu întrebări deschise. Datele disponibile au fost susținute de interviuri aprofundate cu 16 organizații și de o discuție de grup cu 9 organizații. Organizațiile din interviuri și din focus grup au fost diferite, deși unele dintre ele au făcut parte din studiul cantitativ. O explicație detaliată a metodologiei este furnizată în raport.  

Raportul complet, disponibil în limba română, este disponibil aici – Eforturi pentru a rezista în vremuri turbulente. Evaluarea sustenabilității OSC-urilor și a impactului în creștere al amenințărilor externe. Raportul include o analiză a (i) capacității administrative a OSC-urilor, fundamentată pe resurse financiare, resurse umane, proceduri interne, procese de comunicare și advocacy, networking, utilizarea de date și instrumente de monitorizare și evaluare M&E și relația cu donatorii, respectiv (ii) impactului amenințărilor externe la adresa sustenabilității sectorului.

Un rezumat al raportului este disponibil aici.

The report is also available in English language – Striving to thrive in turbulent times. Assessing the sustainability of CSOs and the growing impact of external threats

Acest raport face parte din Situation Room 2.0: Oferirea de sprijin în evaluarea capacității beneficiarilor Black Sea Trust de a-și ajuta și extinde activitatea la nivel național și regional, implementat de Centrul Român de Politici Europene (www.crpe.ro/en) cu sprijinul Black Sea Trust for Regional Cooperation. Punctele de vedere și opiniile exprimate sunt, însă, doar ale autorului (autorilor) și nu le reflectă neapărat pe cele ale donatorilor. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea finanțatoare nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.