Dezvoltarea capacității CNI prin transfer de expertiză și bune practici

Perioada: 1 septembrie 2014 – 1 mai 2015

Obiectivul fundamental al politicii externe si interne a Republicii Moldova este integrarea în Uniunea Europeană. În vederea atingerii acestui obiectiv, statul moldovenesc este obligat să urmeze direcțiile de acțiune incluse în Planul de Acțiuni UE – Republica Moldova semnat la 22 februarie 2005. Spre deosebire de Bucureşti la timpul său, Chişinăul trebuie să facă reforme structurale şi instituţionale cheie înainte de a fi obţinut statutul de ţară candidată. Reformarea sistemului judiciar este una din cerințele UE pe care Republica Moldova și-a asumat-o și depune eforturi apreciabile în acest sens.

Astfel, înfiinţarea unei instituţii-cheie precum Comisia Naţională de Integritate (CNI) a Republicii Moldova în 2012 a reprezentat un pas important în acest proces. Însă greul abia urmează. După un prim an de funcționare, CNI resimte o serie de limitări de natură fie legislativă, fie ce ţine de voinţa politică în privinţa asigurării resurselor materiale şi umane pentru funcţionarea activităţii. CNI trebuie să devină funcțională și să producă efectele anti-corupție pentru care a fost constituită.

Acest proiect își propune să sprijine dezvoltarea capacității instituționale a CNI prin realizarea unui transfer de bune practici, soluţii instituţionale, tehnice şi legislative, deja testate de Agenţia Naţională de Integritate din România. În calitate de principal susținător al integrării europene a Republicii Moldova, România poate susține această instituție să performeze în asigurarea integrității și transparenței în prevenirea și eradicării corupției în RM.

Finanțator: Unitatea Asistență Oficială pentru Dezvoltare a Ministerului Afacerilor Externe în parteneriat cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare – Moldova