Cum asigurăm implementarea cu succes a Acordului de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător cu Uniunea Europeană în agricultură

 

DSCN2098 CHIȘINĂU – Centrul Român de Politici Europene, prin reprezentanța sa în Republica Moldova (CRPE – RM), a organizat joi, 16 octombrie, la Chișinău, conferința ”Cum asiguram implementarea cu succes a Acordului de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător cu Uniunea Europeană în agricultură”.

Conferința s-a bucurat de prezenţa unor reprezentanți ai instituțiilor și ministerelor de resort din Republica Moldova și România, de cea a unor diplomaţi din cadrul Delegației Uniunii Europene la Chișinău și Ambasada Olandei precum și reprezentanți ai asociațiilor de  producători, business și reprezentanți din domeniul bancar al R. Moldova.

Evenimentul s-a desfășurat în două părți: o conferință destinată publicului larg în care s-au  prezentat rezultatele  cercetării  Exportul produselor agricole moldovenești în Uniunea Europeană. Propuneri pentru politici de dezvoltare rurală” , un studiu sectorial privind necesitățile agricultorilor din sectoarele vinicultură, fructe-legume și carne vizavi de fructificarea ACLAC. Echipa CRPE a identificat pentru fiecare sector în parte problema cea mai importantă care limitează posibilitatea de export spre UE și recomandă focalizarea fondurilor și a eforturilor statului și producătorilor spre respectiva problemă. Astfel, pentru sectorul fructe este importantă organizarea producătorilor și infrastructura post recoltare, care va permite selecția, ambalarea și contractarea conform practicilor europene. Pentru sectorul vin, principala provocare este programul de întinerire a viței de vie și marketingul pentru o piață pretențioasă cum e cea europeană. În sectorul carne, principala problemă este certificarea și adoptarea standardelor europene, în adoptarea cărora se acumulează o întârziere semnificativă.

Tot în prima parte a conferinței a fost lansat  ”The Deep and Comprehensive Free Trade Agreement in Republic of Moldova in a comparative context with other Eastern Partnership countries”- un studiu comparativ al implementării acordului de liber schimb în Republica Moldova, Georgia și Ucraina.

Cea de-a doua parte „Strategii pentru creșterea profitabilității exporturilor moldovenești în UE. Experiența agriculturii românești în procesul de integrare în Uniunea Europeană” a fost un workshop destinat reprezentanților ministerelor și instituțiilor cu atribuțiuni în implementarea ACLAC și a organizațiilor reprezentative ale agricultorilor.

Un invitat important la acest workshop a fost doamna Cornelia Mihai, fost secretar de stat și șef al Autorității de Management pentru Dezvoltare Rurală din România – care a făcut recomandări colegilor din Republica Moldova care sunt la început de drum în ceea ce privește creionarea unor politici de dezvoltare rurală. Cornelia Mihai a arătat unde a reușit România în acest domeniu (ex: înnoirea viței de vie) și unde nu a reușit (ex: în prioritizarea fondurilor de dezvoltare rurală primite de la UE). Totodată, a apreciat că ”sistemul de testare în domeniul siguranței alimentare este o urgență imediată pentru autoritățile moldovene. Cu atât mai mult cu cât punerea în practică a cadrului legislativ și de control în domeniu sanitar-veterinar, fitosanitar și siguranței alimentelor reprezintă o pre-condiție pentru accesarea fondurilor ENPARD, programul de asistență în agricultură al Uniunii Europene. Prin ENPARD pot fi asigurate fondurile pentru adaptarea la standardele UE, necesare agenților economici privați care activează în sectorul agro-alimentar”.

Dezbaterea s-a concentrat pe bunele practici care pot duce la creșterea valorii produselor moldovenești pentru a fi exportate cu succes pe piața europeană. Autorii raportului au expus în fața autorităților nemulțumirea producătorilor moldoveni care primesc în prezent subvenții într-un mod impredictibil. Concluzia principală a fost că programul ENPARD ar trebui să renunțe la obișnuința de împărți fondurile fără prioritizare, pe principiul dăm-tuturor-câte-puțin și să concentreze fondurile pentru a facilita exportul produselor agricole moldovenești pe piața europeană.

Participanții la dezbatere au concluzionat că ar fi nevoie de mai multe asemenea inițiative de construire a consensului național pe tema politicilor agricole, unde oficiali, experți și reprezentanți ai producătorilor să poată propune împreună soluții de politici publice.

Agenda de lucru a evenimentului este disponibilă aici.

Materialele prezentate în cadrul conferinței le puteți gasi mai jos:

Impact of the DCFTA on Moldovan agriculture and other industries, and services sectors, de Wichter Slagter

Exportul produselor agricole moldovenești în UE. Propuneri pentru politici de dezvoltare rurală, de Cristian Ghinea și Alexandra Toderiță

Adaptarea la piața unică europeană. Experiența agricultorilor din România, de Daniela Giurca

Elemente cheie pentru o pregătirea corespunzătoare a programelor europene destinate agriculturii și dezvoltării rurale în Republica Moldovade Cornelia Mihai

Valorificarea Acordului de Comerț Liber DCFTA dintre Republica Moldova și UE, Victoria Câmpeanu

Rolul și importanța asociațiilor de business în procesul de promovare a afacerilor. Experiența EBA Moldova, Olesea Ghedrovici

Realizarea cercetării a fost susţinută de Ambasada Olandei prin Programul Statul de Drept și Buna Guvernare”, iar evenimentul de lansare și dezbaterea publică au fost co-finanțate de Ambasada Olandei și de Ministerul Afacerilor Externe al României, din fondurile de Asistență pentru Dezvoltare (în parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare).