Creșterea capacității potențialilor beneficiari de finanțare europeană transfrontalieră din Republica Moldova

Din analiza și experiența fostului Program de Cooperare Transfrontalieră România – Ucraina – Republica Moldova, a reieșit că beneficiarii au avut probleme în identificarea din timp a unor parteneri compatibili împreună cu care să dezvolte proiecte cu impact transfrontalier. În același timp, au existat probleme la nivelul capacității beneficiarilor de a înțelege cerințele specifice finanțărilor europene și de a concepe proiecte care să răspundă nevoilor identificate în etapa de programare a programului trilateral. Proiectul propus pleacă exact de la lecțiile învățate din fostul program trilateral.

Proiectul nostru va acționa pe trei direcții principale:

  • Informarea beneficiarilor potențiali cu privire la cerințele specifice ale programelor transfrontaliere și popularizarea viitoarelor oportunități de finanțare;
  • Facilitarea parteneriatelor între entități din aria eligibilă;
  • Întărirea capacităților de identificare a unor nevoi de dezvoltare care să se înscrie în obiectivele Programului RO-MD prin furnizarea de training specific.

 

Finanțator: Proiect finanțat din bugetul de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al MAE și implementat în parteneriat cu UNDP Bratislava Regional Centre.

iiiivvi