Consolidarea capacităților sectorului de asistență socială din Republica Moldova

Perioada: iulie 2014 – mai 2015

În 2011 economia Republicii Moldova a reușit să depășească cu succes criza financiară din 2009. Deși o creștere a numărului remitențelor și recuperarea  economică au fost vizibile în ultimii ani, sărăcia și inegalitatea socială rămân probleme însemnate în Republica Moldova. Rata sărăciei și nivelurile de inegalitatea socială au scăzut în zonele urbane și rurale. Cu toate acestea, nivelul de inegalitate diferă de la o regiune la alta. Distribuția mai echitabilă a fost găsită în orașele mici, iar distribuția mai inechitabilă a fost observată în special în mediul rural.

Reducerea ratei sărăciei  înregistrată în perioada anilor 2010-2011 este corelată, în primul rând, cu redresarea economică din aceeași perioadă. În același timp, un impact semnificativ asupra scăderii nivelului de sărăcie le-au avut  programele sociale și de orientare promovate de Guvern, în special prin furnizarea testată de mijloace financiare  gospodăriilor cu venituri mici, abordare care s-a dovedit a fi foarte eficientă. De asemenea, creșterea volumului de remitențe a avut un efect important.

Deși rata de sărăcie este în scădere, sărăcia în rândul copiilor rămâne o preocupare majoră. Copiii sunt expuși la un risc mai ridicat de sărăcie în comparație cu populația totală. Cei mai mulți copii săraci, aproximativ 85%, locuiesc în mediul rural. Această situație este provocată în general de ponderea mare a populației rurale și de faptul că oportunitățile economice de la sate sunt foarte limitate. Astfel, acești copii sunt expuși și riscurilor sociale. Excluderea socială rămâne o problemă importantă în Republica Moldova, iar în rândul categoriilor excluse social se pot găsi copii și familiile cu copii mulți și tinerii.

La fel ca multe alte țări din Europa de Est, Republica Moldova se află într-un proces de reformare a sistemului de protecție socială, schimbarea de la o abordare categorială la o protecție socială adaptată pentru a satisface nevoile individuale ale fiecărui beneficiar. Autoritățile moldovene definesc protecția socială ca fiind un set de măsuri pentru a asigura standardele de viață de bază pentru toți oamenii, indiferent de categoriile pe care le reprezintă sau de nivelul lor de venit.

Acest proiect este susținut de UNICEF Moldova.