Mass-media din Republica Moldova: specializare în relatările privind soluționarea conflictelor

Perioada de implementare: septembrie 2016 – februarie 2017

Proiectul implică 20 de jurnaliști din diferite regiuni ale Republicii Moldova, inclusiv regiunea transnistreană și regiunea autonomă Găgăuzia. Împreună cu necesitatea de a funcționa în mod liber și neconstrâns, mass-media din Republica Moldova are nevoie de formare profesională continuă care ar spori și mai mult și ar consolida rolul său în promovarea stabilității și securității.

Scopul proiectului este de a consolida capacitățile mass-media din Republica Moldova pentru relatarea problemelor legate de soluționarea conflictelor prin facilitarea profesionalizării jurnaliștilor moldoveni și prin sporirea cooperării profesionale între jurnaliști din diferite regiuni ale Republicii Moldova. Proiectul asigură transferul de know-how privind soluționarea conflictelor ca rezultat al cooperării și implicării partenerului român PATRIR. De asemenea, proiectul facilitează difuzarea activității jurnalistice profesionale din Republica Moldova datorită colaborării cu platforma on-line independentă www.report.md.

Finanțator: Fondul Canadian pentru Inițiative Locale