Anunț de selectare a organizațiilor neguvernamentale  din raioanele Basarabeasca, Căușeni și Cimișlia pentru un program de formare și sprijinire a activității acestora

Reprezentanța Centrului Român de Politici Europene implementează proiectul „Creșterea capacității societății civile la nivel local pentru monitorizarea administrațiilor publice locale”, care urmărește:

  • sprijinirea activităților de tip watchdog, monitorizare și advocacy ale ONG-urilor;
  • îmbunătățirea expertizei și capacității societății civile locale de a monitoriza administrațiile publice  raionale/locale și de a propune politici publice locale sustenabile; 
  • promovarea și  creșterea  vizibilității  ONG-urilor  locale;
  • implicarea și participarea ONG-urilor și a cetățenilor în monitozarea administrațiilor publice locale.

 Proiectul prevede crearea unui consorțiu alcătuit din 12-15 ONG-uri din raioanele Basarabeasca, Căușeni și Cimișlia cu scopul consolidării și sprijinirii societății civile la nivel local, respectiv îmbunătățirea furnizării de servicii publice la nivel local și creșterea gradului de transparență la nivelul autorităților publice locale.

Organizațiile selectate vor beneficia de un program de formare online coordonat de către experți din Republica Moldova și România. Programul de formare va include sesiuni privind modul de funcționare a APL-urilor (legislație, surse de finanțare, monitorizarea investițiilor la nivel local), servicii publice locale (monitorizarea și evaluarea performanței serviciilor publice locale), transparența decizională la nivel local, modele de bună practică din Romania, modalități de colaborare OSC-APL, implementarea campaniilor publice și de advocacy la nivel local.

Participanții consorțiului vor avea acces la un ghid de activism comunitar și vor fi implicați în campanii de monitorizare a APL-urilor locale pe o perioada de 3 luni sub îndrumarea unui coordonator local. Selectia coordonatorilor locali, ce vor fi remunerați, va fi făcută într-o etapă următoare din cadrul ONG-urilor deja selectate.

Dacă sunteți interesați să faceți parte din proiect, vă rugăm să ne trimiteți un email cu datele organizației, profilul și cateva activități recent implementate la adresa crpemoldova@gmail.com.

Termen limită – 2 octombrie 2020.

 
Proiectul „Creșterea capacității societății civile la nivel local pentru monitorizarea administrațiilor publice locale” este finanțat de Uniunea Europeană (European Union in the Republic of Moldova) și Fundația Konrad Adenauer (Fundatia Konrad Adenauer Republica Moldova), în cadrul Programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”.