Soluții financiare din bani europeni pentru fermierii români. Microcreditare și garantare


solutii-financiare-agricultura (2)Centrul Român de Politici Europene (CRPE)
salută adoptarea Ordonanței de Urgență 05/14/2012 privind unele măsuri pentru dezvoltarea fermelor de familie, și mai cu seamă cea legată de crearea fondului de microcreditare.  Adoptarea unor norme de implementare corecte și proactive ar asigura creditarea producatorilor mici și mijlocii din Romania – unul dintre aspectele stringente ce trebuie abordate în definirea perspectivelor de dezvoltare ale agriculturii românești pentru următorul cadru financiar  multianual.

CRPE a întreprins o serie de activități de cercetare în domeniul agriculturii, cu accent pe măsurile-cheie și politicile naționale ce trebuie ajustare ori reformate astfel încât să răspundă noilor provocări ale pieței agricole comune. Microcreditarea este una din verigile lipsă ale sistemului de creditare. Raportul CRPE Soluții financiare din bani europeni pentru fermierii români. Microcreditare și garantare  arată că acest tip de finanțare a agriculturii românești, prin intermediul instituțiilor financiare non-bancare (IFN), reprezintă una din cele mai viabile și necesare măsuri. 

CRPE consideră  că este necesară o politică publică care să scadă costul creditului pentru agricultură. Studiul CRPE recomanda o serie de măsuri pe care statul ar putea sa le ia în scopul sprijinirii (micro)creditării agriculturii în România pe următorul cadru financiar multianual 2014-2020. Dintre acestea, amintim:

-Crearea unui fond de creditare dedicat în principal micro-finanțării, în care împrumuturile să se deruleze atât prin instituții bancare, cât și non-bancare;

-Subvenționarea dobânzii la creditele de cofinanțare a proiectelor implementate din fonduri europene, acordate atât de către bănci, cât și de instituții financiare non-bancare (micro-finanțatori);

-Acceptarea de către Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP) a scrisorilor de confort emise de IFN-uri pentru fermierii care aplică pentru obținerea de finanțare nerambursabilă;

-Acceptarea de către APDRP a gajării către IFN-uri a bunurilor cumpărate prin FEADR;

-Pentru ca prețul micro-creditelor să fie mai redus, ar fi oportună crearea unui fond de împrumut cu capital românesc pentru IFN-uri, care ar înlătura astfel costurile legate de riscul valutar.

Recomandările acestui raport au fost dezbătute în cadrul întâlnirilor grupului de lucru inter-ministerial organizat de CRPE pe tema instrumentelor de inginerie financiară de sprijinire a creditării micilor producători și a formelor de asociere agricolă. Din acest grup fac parte reprezentanți din Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Afacerilor Externe (Direcția Uniunea Europeană), Ministerul Finanțelor Publice, Fondul de Garantare a Creditului Rural.

Acest raport a apărut  în cadrul programului-pilot ”Dezvoltare rurală prin antreprenoriat și asociere”, o inițiativă a Romanian – American Foundation, care, împreună cu organizații cu expertiză în dezvoltare economică rurală și facilitare comunitară, vizează crearea de structuri asociative agricole cu scop economic, funcționale și sustenabile, în patru zone geografice diferite din România.

Ce se schimbă prin recenta OUG destinată fermierilor

La scurt timp după dezbaterea acestui raport în cadrul grupului de lucru inter-ministerial, care a reunit și experți din sectorul privat și societatea civilă, Ministerul Agriculturii a anunțat că a decis, prin OUG 05/14/2013  privind unele măsuri pentru dezvoltarea fermelor de familie, că va constitui un fond pentru acordarea de microcredite în agricultură.

Din acest fond fermierii vor putea primi până la 75.000 euro pentru cofinanțarea fermelor de familie, maxim 15.000 euro pentru investiții care nu sunt eligibile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală și cel mult 25.000 euro pentru înființarea producției agricole. La acest fond vor avea acces atât instituții bancare, cât și non-bancare, cărora Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale la va aloca sume din fond pe baza unor convenții de lucru.