Educație pentru Agricultură

CRPE Policy Memo 55, Autori: Alexandra Toderiță, Bianca Toma. Atractivitatea agriculturii ca domeniu profesional a cunoscut un declin substanțial în România după 1989, accentuându-se odată cu desființarea marilor întreprinderi agricole. Între anii 2001 și 2011, numărul liceelor cu specializări agricole a scăzut cu 52%, iar cel al absolvenților s-a redus cu peste 44%. Astfel, la nivelul anului 2010, doar 2,5% dintre managerii exploatațiilor agricole erau absolvenţi ai unei forme de învăţământ agricol, cifra de 3 ori mai mica ca in 2005 (7.3%) si mult sub media europeana de 29.6%.

În ultimii ani se resimte totuși o efervescență în acest sector, iar numărul de elevi înscrişi în învăţământul profesional a crescut considerabil în ultimii 3 ani. Cifra de școlarizare pentru 2014-2015 indică un număr de 35.740 de elevi înscriși, de aproape trei ori mai mult ca în perioada anterioară (12.693 în anul școlar 2013-2014).

Cea mai mare dificultate a școlilor profesionale/ liceelor cu profil agricol a fost și continuă să fie cuplarea cu mediul de afaceri și piața muncii. Dificultatea apare încă de la nivelul pregătirii practice, existând un număr redus de parteneriate între societățile/fermele agricole și unitățile de învățământ profesional şi tehnic agricole din mediul rural.

În pofida acestor dificultăţi, o serie de exemple de bune practici pot fi replicate la nivel naţional. Raportul „Educaţie pentru agricultură” include ca studii de caz două unităţi de învăţământ etalon în domeniul pregătirii agricole,  Colegiul pentru Agricultură si Industrie Alimentară “Ţara Bârsei” și  Grupul Şcolar Agricol „Constantin Dobrescu” Curtea de Argeş, dar și trei modele de bune practici în învățământul agricol liceal: Modelul WorldVision, Modelul Junior Achievement de educație antreprenorială și Centrul Româno-German de Pregătire și Perfecționare Profesională în Domeniul Agriculturii de la Voiteg.

CRPE subliniază importanţa implementării de măsuri pentru  îmbunătățirea performanței învățământului profesional și tehnic agricol al României  pe două niveluri:

1) la nivelul liceelor agricole existente

– reformarea infrastructurii instituționale existente

– stimularea partenerilor de practică între licee agricole și ferme comerciale/cooperative agricole/agenți economici

– îmbunătățirea situației fermelor didactice existențe

– implementarea pe scară largă a modulelor tip „Compania mea”

 2)  la nivelul sistemului public

– reluarea dialogului structurat și a colaborării dintre Ministerul Educației și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe tema reformei învățământului tehnic și profesional agricol

– derularea unei campanii de informare publică asupra perspectivelor profesionale în agricultură modernă în România

Raportul ”Educatie pentru agricultura” este parte a proiectului ”Dezvoltare rurala prin antreprenoriat și asociere” finantat de Fundatia Romano Americana, care, impreuna cu organizatii cu expertiza in dezvoltare rurala –CIVITAS, FDSC, CMSC si CEED, a dezvoltat proiecte-pilot de cooperative in zonele: Vidra-Ilfov, Apahida-Cluj, Prisacani-Iasi.