YOUCooperATE: Youth Cooperation for Agricultural Renewal through Education

Scopul proiectului YOUCooperATE (Youth Cooperation for Agricultural Renewal through Education) este să consolideze cunoștințele și competențele tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 17 implicați în programe de formare profesională agricolă (T -VET) în România, Ungaria, Bulgaria, Letonia și Italia. Proiectul oferă, astfel, prin tehnici moderne de predare, inclusiv e-learning, o modalitate de informare și educație pentru dezvoltarea sectorului cooperativ agricol de către următoarea generație de fermieri din țările implicate în proiect.

Obiectivele proiectului sunt:
(1) Dezvoltarea cunoștințelor tinerilor implicați în educația agricolă T-VET în fiecare țară cu privire la modelul și valorile de afaceri cooperatiste;
(2) Susținerea dobândirii de cunoștințe pentru studenți, încurajarea implicării cooperativelor agricole în proiect prin mentorat, programe de simulare, vizite de studiu;
(3) Promovarea bunelor practici și a instrumentelor referitoare la antreprenoriatul cooperatist în școlile agro-VET din cele cinci țări și în medii de învățare non-formale;

Grupul țintă al proiectului este format din studenți din domeniul agricol T-VET cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani din România, Ungaria, Bulgaria, Letonia și Italia, dar și experți educaționali T-VET, cooperative agricole, cercetători, factori de decizie, reprezentanți relevanți din partea guvernului.

Partenerii proiectului sunt: National Institute for Cooperative Education, (Irecoop Emilia-Romagna, Istituto Regionale per l’Educazione Cooperativa), The Romanian Center for European Policies, The Civitas Foundation, The National Union of Small Family Farmers and Producers, The Farmers’ Parliament (ZDA) and The Research Institute for Fisheries and Aquaculture (NAIK).

Proiectul este finanțat de DG GROW – Direcția Generală Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri.