Ateliere regionale – incluziunea romilor și a grupurilor vulnerabile în rural

CRPE a organizat în perioada septembrie-decembrie 2017 trei workshop-uri regionale cu reprezentanți ai Grupurilor de Acțiune Locală care au inclus în Strategia de Dezvoltare Locală măsuri de sprijin pentru grupurile vulnerabile – în special persoane de etnie roma – ONG-uri partenere, autorități locale și reprezentanți ai organizațiilor de romi.

Am dorit să înțelegem ce au considerat GAL-urile ca fiind priorități pentru comunitățile locale, din perspectiva incluziunii grupurilor vulnerabile, în ce stadiu sunt aceste măsuri și care sunt propunerile reprezentanților GAL-urilor în privința viitoarei programări – POCU și PNDR. De asemenea, am dorit să aflăm cum văd ONG-urile rurale, active în domeniul social, rolul lor în colaborarea cu autoritățile locale, ce probleme au întâmpinat în accesarea fondurilor nerambursabile și ce nevoi de dezvoltare au organizațiile lor.

Locul întâlnirilor a fost stabilit în funcție de ușurința cu care participanții pot ajunge tocmai pentru a putea acoperi cât mai multe zone geografice: Tecuci (pentru zona Nord Est, Sud-Est), Cluj-Napoca (Centru, Vest), București (Sud-Muntenia, Sud-Vest).

În total, cele trei workshop-uri au beneficiat de prezența a 52 de participanți: 16 în București (șapte de la GAL-uri, cinci de la ONG-uri, patru de la autoritați locale), 17 participanți la Salicea, comuna Ciurila (județul Cluj) – 12 reprezentanti ai GALurilor, cinci ai ONG-urilor și 18 participanți la Tecuci (jud. Galați) – 11 reprezentanti ai GAL-urilor, șapte ai ONG-urilor, un reprezentant al autorităților locale.

Evenimentele au fost organizate în cadrul proiectului ”Evaluarea implicării și încurajarea potențialului Grupurilor de Acțiune Locală din România în vederea promovării integrării economice a romilor în zonele rurale”, finanțat de Open Society Institute.