Cetățenie activă, schimb de experiență – întâlniri bilaterale România – Norvegia

CRPE a implementat, în perioada 27 ianuarie – 15 martie, proiectul Transfer de expertiză: cetățenie activă, instrumente de monitorizare și politici care a vizat un schimb de experiență cu entități din Norvegia în cadrul unor întâlniri bilaterale cu scopul de a facilita un transfer de expertiză și bune practici.

Schimbul de experiență s-a axat pe trei domenii de interes și expertiză, respectiv 1) implicare civică, 2) monitorizarea politicilor publice, bună guvernanță și watchdogging 3) politici UE și cercetare, domenii ce au fost abordate de CRPE în cadrul proiectelor finanțate prin Fondul ONG (2009-2014).

Activităţile s-au concentrat pe diseminarea şi valorizarea rezultatelor proiectelor finanţate în cadrul Fondului ONG, dar și pe întărirea capacității CRPE de a implementa mai eficient proiecte prin transferul de experiență, instrumente și bune practici de la entitățile din Norvegia. De asemenea, o componentă importantă a întâlnirilor bilaterale a constituit-o și inițierea unor discuțiii privind viitoare parteneriate.

Proiect realizat cu sprijinul financiar al Fondului ONG în România, program finanţat de Granturile SEE şi administrat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.