Studiu privind motivațiile, experiențele și intențiile elevilor din ani terminali ai liceelor și școlilor profesionale cu profil preponderent agricol

Raportul prezintă rezultatele unui studiu sociologic realizat de Centrul Român de Politici Europene pe tema experienței elevilor din anii terminali ai liceelor tehnologice și școlilor profesionale preponderent agricole.

În România, domeniul agricol se confruntă cu o criză a forței de muncă, cu îmbătrânirea populației de fermieri, dar și cu un procent infim al fermierilor care au beneficiat de educație agricolă. Cercetarea realizată de CRPE a pornit de la nevoia de a explora factorii care influențează intențiile elevilor în ce privește continuarea studiilor, ocuparea și inițierea unor afaceri în domeniul agricol.

Cercetarea cantitativă a vizat colectarea de date cu privire la profilul elevilor din unitățile de învățământ vizate, motivația alegerii profilului de studiu, evaluarea condițiilor de studiu, participarea la cursuri și activități extra-curiculare de educație antreprenorială, stagii de practică, vizite de  studiu și alte tipuri de interacțiuni cu mediul de afaceri din domeniul agricol și planurile de viitor după absolvirea studiilor profesionale sau liceale. În anchetă au fost cuprinse 87 de clase a XII-a învățământ liceal de zi și din 43 de clase a XI-a învățământ profesional. În total au fost completate 882 de chestionare valide.

Cercetarea calitativă a vizat explorarea în profunzime a motivației alegerii unui profil agricol, percepția asupra condițiilor de studiu și experiența personală cu educația antreprenorială, stagiile de practică, interacțiunea cu mediul de afaceri și planurile de viitor. Au fost realizate în total 36 de interviuri cu elevi în ani terminali din 6 unităti de învățământ cu profil preponderent agricol.

 Studiul relevă importanța pregătirii practice în formarea elevilor, dar și influența pe care interacțiunile cu operatorii economici, fie ele sub forma vizitelor de studiu, a stagiilor de practică în ferma reală sau a programelor de ucenicie, o au asupra parcursului elevilor. Pe lângă alți factori, precum mediul familial sau motivația alegerii liceului, învățarea la locul de muncă și contactul cu mediul agribusiness au fost predictori puternici ai intenției de a studia, a lucra sau a iniția o afacere în domeniul agricol.

Principala limită a cercetării ține de caracterul neprobabilist al eșantionului determinat de auto-selectarea respondenților în eșantion. Cu toate acestea, atât eșantionul mare, cât și coerența datelor obținute ne oferă suficiente argumente să considerăm că rezultatele pot constitui o bază solidă pentru elaborarea unor măsuri care să sprijine învățământul agricol din România să se dezvolte în direcția educării viitorilor fermieri și antreprenori în agribusiness.

Raportul poate fi accesat aici.

Studiul este realizat in cadrul programului „Creștem prin educatie agricolă”, finanțat de Romanian-American Foundation.