Standardele europene – de ce sunt importante si ce avantaje aduc?

Având în vedere alegerea și aspirațiile europene ale Republicii Moldova, integrarea europeană reprezintă nu doar un vector al politicii interne și externe, ci şi o forţă majoră de coeziune politică şi socială. Astfel, la data de 27 iunie 2014, Republica Moldova a semnat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană. În contextul procesului de integrare europeană, Republica Moldova are obligația de a transpune legislația națională și standardele europene. Deocamdată, procesul de implementare a standardelor europene este în derulare, principalele sectoare industriale fiind în continuare dominate de standardele GOST create în anii ’70 și ’80 și care nu mai reflectă realitățile din ziua de azi în ceea ce privește progresul tehnic și practicile administrative.

CRPE – R. Moldova si Institutul National de Standardizare lanseaza ghidul „Standardele europene – de ce sunt importante si ce avantaje aduc?” in cadrul proiectului „Informarea publicului și părților interesate despre standardele europene adoptate în cadrul ACLAC”. Scopul ghidului este de a explica în termeni clari care este importanța standardelor europene, cît și care sînt avantajele lor. Acest ghid este un instrument de sensibilizare a mediului de afaceri, a societății civile și a mediului academic cu privire la valoarea adăugată a implementării standardelor europene. De asemenea, sunt explicate beneficiile deschiderii către piața europeană și beneficiile pentru consumatori în ceea ce privește calitatea produselor și serviciilor.

Ghidul în limba română poate fi accesat aici.

Acest ghid este posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă în mod necesar poziţia USAID sau a Guvernului SUA.